Potilastietojen käsittely ja lokitiedot

Henkilötietojen käsittelyä säätelee EU:n yleinen tietosuoja-asetus (GDPR). Sosiaali- ja terveydenhuollossa henkilötietojen käsittelyä ohjaa lisäksi kansallinen yleis- ja erityislainsäädäntö.

Potilasrekisterin lokitietopyyntö

Tallennamme lokitietoja kaikesta potilastietojen käsittelystä. Sinulla on oikeus saada tieto, kuka tai ketkä ovat käsitelleet potilastietojasi.

Pyynnössä tarvittavat tiedot ovat

  • nimesi ja henkilötunnuksesi
  • yhteystietosi
  • ajanjakso, jolta pyydät lokitietoja.

Kahta vuotta vanhempia lokitietoja ei ole oikeutta saada, jollei siihen ole erityistä perustetta.

Selvityspyyntö potilastietojen käsittelystä

Jos epäilet potilastietojesi väärinkäyttöä, voit pyytää asiasta selvityksen.

Väärinkäytösepäilyn selvittämistä varten tarvittavat tiedot ovat

  • henkilö- ja yhteystietosi
  • epäillyn väärinkäytön ajankohta
  • miten epäily syntyi
  • epäilty käyttäjä tai tekijä
  • minkälaisista tiedoista on kyse.

Pyynnön lähettäminen

Laadi pyyntö vapaamuotoisesti tai lomakkeella, ja lähetä se allekirjoitettuna osoitteella PSHP, Kirjaamo, PL 2000, 33521 Tampere.

Voit tehdä pyynnön myös sähköisesti OmaTaysissa (Omat tietoni → tietopyynnöt).

Vastaamme pyyntöösi kirjallisesti. Lähetämme vastauksen sähköisesti Suomi.fi-viestinä tai kirjepostina kotiosoitteeseesi.

Oikeus lokitietoihin

Oikeus lokitietoihin on pääsääntöisesti henkilökohtainen. Myös lapsen huoltaja tai potilaan laillinen edustaja voivat tehdä lokitieto- tai selvityspyynnön. Puolesta asioijan on todistettava kirjallisesti oikeutensa tiedonsaantiin.

Oikeus tietoihin voidaan evätä, jos tiedossa on, että tietojen antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa potilaan terveydelle, hoidolle tai jonkun muun oikeuksille.