Luottamushenkilörekisteri

Rekisterin nimi

Luottamushenkilörekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri, yhtymähallinto
PL 2000, 33521 Tampere
puhelinvaihde 03 311 611

Rekisterin vastuuhenkilö

Hallintojohtaja
Yhtymähallinto/yleishallinto, kansliapalvelut

Rekisterin yhteyshenkilö

Pia Lepistö, hallintosihteeri
Puhelin: 040 754 0857
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Katri Lindberg, hallintosihteeri
Puhelin: 050 303 7550
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on luottamushenkilöiden ja aluevaalilautakunnan jäsenten palkkioiden ja korvausten käsittely ja maksatus sekä rekisterinpitäjän lakisääteisten tehtävien ja velvoitteiden täyttäminen (Kuntalaki 410/2015, Laki hyvinvointialueesta 611/2021, Sote-lainsäädännön voimaanpanolaki 616/2021). 

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen velvoite

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Rekisteriin tallennetaan Pirkanmaan sairaanhoitopiirin ja Pirkanmaan hyvinvointialueen luottamushenkilöiden yksilöintitiedoista nimi ja henkilötunnus tai syntymäaika sekä yhteystiedot (osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite), pankkiyhteystiedot, puoluetieto, luottamustehtävän alkamis- ja päättymisajankohdat ja ruoka-aineallergiat (rekisteröidyn suostumuksella). Edellisten toimielinkausien osalta rekisteriin tallennetaan toimielinkohtaisesti henkilön luottamustehtävän alkamis- ja päättymispäivät, nimi- ja puoluetiedot.

Aluevaalilautakunnan jäsenten yksilöintitiedoista rekisteriin tallennetaan nimi ja henkilötunnus sekä yhteystiedot ja pankkiyhteystiedot.

Osa rekisterin tiedoista on julkisia, osa salassa pidettäviä.

Säännönmukaiset tietolähteet

Tiedot saadaan rekisteröidyiltä itseltään tai luottamushenkilön edustamalta kunnalta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin julkisia tietoja voidaan luovuttaa julkisuuslain mukaisesti.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Rekisterin tiedot säilytetään pysyvästi.

Rekisterin sähköiset tiedot säilytetään suojatussa rekisteritietojärjestelmässä. Rekisterin käyttö edellyttää käyttöoikeuksien myöntämistä asianosaisille. Rekisterin käyttöoikeus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin.

Paperiaineisto

Paperiaineistoa ei kerry.

Muut rekisterin sähköisessä muodossa olevat tiedot

Hallituksen ja valtuuston puheenjohtajiston yhteystiedot heidän omaa käyttöään varten käyttöoikeuksin rajatulla verkkolevyllä sekä palkkioiden ja korvausten maksatuksessa tarvittavat tiedot PSHP:n/hyvinvointialueen palkanmaksujärjestelmässä ja henkilöstöhallinnon sähköisessä arkistossa.


Rekisteröidyn oikeudet