Pirkanmaan terapeuttirekisteri

Rekisterin nimi

Pirkanmaan terapeuttirekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
PL 2000, 33521 Tampere
puhelinvaihde 03 311 611

Rekisterin vastuuhenkilö

Hanna-Mari Alanen, toimialuejohtaja
Toimialue 5

Rekisterin yhteyshenkilö

Marita Koskinen, suunnittelija
Puhelin: 050 369 5718
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Rekisterin varayhteyshenkilö

Noora Vehmas, kehittämiskoordinaattori
Puhelin: 050 301 5485
Sähköposti: etunimi.sukunimi@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksena on valtioneuvoston keskittämisasetuksen (582/2017 4 §) mukaisten tehtävien toteuttaminen: psykoterapeuttisten ja psykososiaalisten menetelmien suunnittelu, koordinointi, arviointi, osaamisen ylläpito ja valvonta. Lisäksi rekisterin tietoja käytetään palveluntarjoajien suostumuksella asiakkaiden ja potilaiden ohjaamiseen heidän tarpeitaan vastaavan, Valviran hyväksymän psykoterapeutin vastaanotolle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

  • Lakisääteinen velvoite

Rekisterin tietosisältö ja henkilötietoryhmät

Psykoterapeutin nimi, henkilötunnus ja yhteystiedot, ammatti, perustutkinto, psykoterapiakoulutus ja sen järjestäjätaho, psykoterapiasuuntaus, kohderyhmä, psykoterapian kesto, psykoterapiakielet, Kela­korvattavuus ja sen tiedot, vastaanoton yhteystiedot, vastaanoton ajanvaraus­ ym. lisätiedot, täydennyskoulutustiedot ja koulutuksen järjestäjätaho. Osa tiedoista on salassa pidettäviä, osa julkisia.

Säännönmukaiset tietolähteet

Valviran JulkiTerhikki/JulkiSuosikki, Kelan palveluntuottajarekisteri ja Aluehallintovirasto. Rekisterissä olevat tai siihen lisättävät terapeutit (rekisteröidyn suostumuksella).

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Rekisterin julkisista tiedoista julkaistaan sairaanhoitopiirin verkkosivuilla (www.tays.fi/pmt/terapeuttirekisteri) vastaanottotiedot psykoterapeuteista, jotka voivat ottaa uusia asiakkaita. Muita tietoja rekisteristä ei luovuteta.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Rekisteritietojen säilytys ja suojaus

Sähköiset tiedot säilytetään niin kauan kuin ne ovat käsittelytarkoituksen kannalta välttämättömiä.

Rekisteritietojen suojauksen ja tietoturvan toteutus

Rekisterin sähköiset tiedot säilytetään suojatussa rekisteritietojärjestelmässä. Rekisterin käyttö edellyttää käyttöoikeuksien myöntämistä asianosaisille. Rekisterin käyttöoikeus perustuu henkilökohtaisiin käyttäjätunnuksiin ja salasanoihin.

Paperiaineisto

Kirjalliset suostumukset ja rekisteritiedot säilytetään yksikön käsiarkistossa 10 vuotta rekisteristä poistamisen jälkeen.

Muut rekisterin sähköisessä muodossa olevat tiedot

Access-tietokanta verkkoasemalla


Lue rekisteröidyn oikeuksista ja niiden toteuttamisesta Rekisteröidyn oikeudet -sivulta.