Julkaistu 27.10.2020

Vastaamon tietomurto: ohjeita Taysin potilaille

Yksityinen Psykoterapiakeskus Vastaamo on joutunut tietomurron ja kiristyksen kohteeksi. Myös Vastaamon asiakkaat ovat saaneet kiristyssähköposteja. Keskusrikospoliisi tutkii tietomurtoa.

Tietomurto koskee ainakin ennen marraskuuta 2018, mahdollisesti myös marraskuun 2018 ja maaliskuun 2019 välillä Vastaamossa kirjattuja asiakastietoja. Tietomurto koskee Vastaamon asiakastietojärjestelmää. Taysin potilastietojärjestelmiin ei ole murtauduttu.

Tays ei lähetä uusia potilaita Vastaamoon ennen kuin Vastaamon tietojärjestelmien tietoturva on varmistettu.

Kenen ja mitä tietoja tietomurto koskee?

Tietomurto koskee todennäköisesti niitä Taysin potilaita, jotka ovat olleet Vastaamossa asiakkaina 1.1.2016–31.3.2019 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin maksusitoumuksella.

Vastaamossa on ollut Kelan järjestämässä vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa ja Kelan tukemassa kuntoutuspsykoterapiassa asiakkaita, joilla on samalla ollut hoitosuhde Taysiin. Tietomurto koskee todennäköisesti myös heitä.

Lisäksi tietomurto voi koskea Vastaamossa asioineiden potilaiden huoltajien ja yhteyshenkilöiden nimi- ja yhteystietoja.

Jos haluat tarkastaa tietomurron kohteena olleet tietosi, tee rekisteritietojen tarkastuspyyntö Vastaamolle.

Vastaamo on yhteydessä kaikkiin asiakkaisiin, joita tietomurto koskee. Lisäksi olemme Taysista lähettäneet kirjeet maksusitoumuksella Vastaamossa asioinneille. Lähetämme kirjeitä myös vaativassa lääkinnällisessä kuntoutuksessa Vastaamossa olleille asiakkaille, joilla tiedämme olleen samanaikaisesti hoitosuhde Taysiin.

Mistä apua?

Jos tilanne ahdistaa sinua, älä jää yksin. Voit ottaa yhteyttä omaan hoitavaan tahoosi tai kriisi- ja keskusteluapua tarjoaviin tahoihin

Jos tiedät tai epäilet, että tietosi ovat olleet tietomurron kohteena

Jos havaitset, että tietojasi on levitetty tai olet saanut tietomurtoon liittyvän kiristysviestin, tee rikosilmoitus. Älä vastaa kiristysviestiin tai maksa kiristäjälle. Keskusrikospoliisi on koonnut tiedotteeseensa toimintaohjeita.

Voit tehdä rikosilmoituksen sähköisesti poliisin verkkopalvelussa tai asioimalla poliisin toimipisteessä.

Suojaudu identiteettivarkaudelta ja petoksilta

1. Oma luottokielto -merkintä

Voit tehdä oma luottokielto -merkinnän Suomen Asiakastieto Oy:n ja Bisnode Finland Oy:n verkkosivujen kautta (maksullinen). Merkintä vähentää riskiä identiteettivarkauteen ja petoksiin, kun luotonhakijan henkilöllisyys varmistetaan tavanomaista tarkemmin.

2. Muuttosuojaus

Postin muuttosuojauksella (maksuton) voit estää henkilötiedoillasi tehtävät osoitteenmuutokset. Harkitse myös tietojen luovuttamisen kieltämistä. Lue lisää Postin ohjeesta Näin teet lomake-eston ja muuttosuojauksen.

3. Rekisteröintikielto

Voit ilmoittaa Patentti- ja rekisterihallitukselle, että sinua ei saa merkitä yrityksen tai yhteisön vastuuhenkilöksi kaupparekisteriin ilman erillistä suostumustasi. Voit myös tarkistaa kaupparekisteriin merkityt roolisi Suomi.fi-palvelusta.

4. Tietojenluovutuskielto

Voit harkita myös tietojen luovuttamisen kieltämistä väestötietojärjestelmään Digi- ja väestötietoviraston verkkosivuilla.

Lisää neuvoja ja ohjeita löydät Tietovuotoapu-sivustolta.