Viestinnän sidosryhmärekisteri

Rekisterin nimi

Viestinnän sidosryhmärekisteri

Rekisterinpitäjä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri
PL 2000, 33521 Tampere
puhelinvaihde 03 311 611

Rekisterin vastuuhenkilö

Viestintäjohtaja

Rekisterin yhteyshenkilö

Tampereen yliopistollinen sairaala
Viestintäpalvelut
PL 2000, 33521 Tampere
puhelin 03 311 66107
sähköposti tiedotus@pshp.fi

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Sidosryhmärekisterin tietoja käytetään ajankohtaisviestintään ja markkinointiin. Lisäksi säilytetään sairaanhoitopiirin julkaisuihin liittyviä valokuvauslupia.

  • Mediatiedotteet
  • Sidosryhmälehti
  • Asiakas- ja ammattilaistiedotteet ja uutiskirjeet
  • Kuvauslupien hallinta

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste

Lakisääteinen

  • EU tietosuoja-asetus 2016/679, 6 artiklan 1 c) ja e) kohdat
  • Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta 21.5.1999/621
  • Kuntalaki 10.4.2015/410
  • Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 12.11.1999/1030

Markkinointiin liittyvä viestintä perustuu suostumukseen.

Henkilötietoryhmät

Nimi, ammattinimike, työnantaja, osoite, sähköpostiosoite

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteritiedot saadaan uutiskirjeiden tilaajilta, suoraan asiakkailta heidän omalla suostumuksellaan, Terveystoimittajat ry:ltä tai julkisista lähteistä kuten organisaatioiden verkkosivuilta.

Profilointi tai automaattinen päätöksenteko

Henkilörekisterin tietojen perusteella ei suoriteta automaattista päätöksentekoa tai profilointia.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Osaa tiedoista käsittelevät uutiskirje- ja asiakastiedotejärjestelmissä Koodiviidakko Oy, STTInfo ja Meltwater.

Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä.

Henkilötietojen säilytysajan määrittäminen

Tietoja säilytetään toistaiseksi.