Toiminta ja talous

Suunnittelemme toiminnan ja talouden aina seuraavaksi kolmeksi vuodeksi ja laadimme talousarvion vuodeksi voimassa olevan strategian linjausten mukaisesti. Talousarvio perustuu vuosittain jäsenkuntien kanssa tehtäviin palvelusopimuksiin.

Valtaosa eli lähes 80 prosenttia tuotoistamme tulee jäsenkunnille myytävistä palveluista, lisäksi saamme tuottoja muusta myynnistä ja asiakasmaksuista sekä valtiolta vuosittain määrärahaa opetus- ja tutkimustoimintaan.

Menoista suurin osa on henkilöstökuluja, lisäksi toimintakuluihin kuuluvat palvelujen ja materiaalien ostot, kuten lääkkeet, hoito- ja muut tarvikkeet.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden onnistumista mitataan vuosittain asiakkuuteen, prosesseihin, henkilöstöön ja uudistumiseen sekä talouteen liittyvillä mittareilla.

Tilinpäätös ja toimintakertomus 2016

Vuonna 2016 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernin sairaaloissa hoidettiin 187 187 eri potilasta. Konsernin toimintatuotot olivat 815,5 miljoonaa euroa ja tilikauden ylijäämä 16,3 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin sairaaloissa oli Coxa ja Tays Sydänsairaala mukaan lukien yhteensä 1 303 sairaansijaa. Keskimäärin henkilöstöä oli vuoden aikana 7889. Henkilöstöstä 63 prosenttia on hoitohenkilöstöä, 13 prosenttia huoltohenkilöstöä ja 13 prosenttia lääkärihenkilöstöä. Noin kymmenesosa henkilöstöstä on hallinto- ja toimistohenkilöstöä ja tutkimushenkilöstöä.

Väestön määrä: 529 898

Erityisvastuualue: Pirkanmaan, Kanta-Hämeen, Etelä-Pohjanmaan ja Päijät-Hämeen sosiaali- ja terveysyhtymä. Niiden yhteinen väestömäärä noin miljoonaa asukasta.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2017

Sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategian lokakuussa 2015. Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2017 – 2019 sekä talousarvio vuodelle 2017 on valmisteltu strategian linjausten mukaisesti.

Tuoreimmassa talous- ja toimintasuunnitelmassa ennakoidaan jo maakuntauudistusta. Pirkanmaan sote- ja maakuntahallinnon valmistelu, Taysin yhtiöittämisselvitys, siirtyminen yhden sairaalan malliin ja aikuispsykiatrian tulevaisuuden sijoittuminen värittävät Pirkanmaan sairaanhoitopiirin vuotta 2017.

Yksi talousarvion laadinnan pääperiaatteista on realistisuus. Talousarvion tuloslaskelman mukaan toimintakulujen tulisi vähentyä vuodelle 2017 0,5 prosenttia vuodesta 2015 eli kahden vuoden aikana. Tavoite on mahdollinen, sillä menot laskevat 2,7 prosenttia kilpailukykysopimuksen seurauksena. Sairaanhoitopiiri tavoittelee nollatulosta. Aiempina vuosina kertyneet ylijäämät on suunniteltu palautettaviksi jäsenkunnille ennen maakuntauudistusta.

Palvelujen kysyntä on sairaanhoitopiirin alueella kasvanut viime vuodet maltillisesti. Sen sijaan muualta Suomesta Taysia kohtaan on lisääntyvää kiinnostusta. Erikoissairaanhoidon valinnanvapautta käyttää yhä useampi suomalainen, mikä näkyy sairaanhoitopiirin ulkopuolisten asiakkuuksien kasvuna. Pietarin kaupungin ja Tukholman Karoliinisen sairaalan kanssa solmittujen sopimusten nojalla odotettavissa on myös lisääntyvää kansainvälistä yhteistyötä.

Vastuuhenkilöt

Talousjohtaja Pasi Virtanen
Laskentapäällikkö Mikko Hannola