Kehittämishankkeet

Sairaanhoitopiirillä on vuosittain hankkeita, joiden tarkoituksena on kehittää sairaaloiden toimintaa strategian tavoitteiden mukaisesti.

Sairaanhoitopiirin merkittävin kehittämishanke viime vuosina on ollut Tays Keskussairaalan uudistaminen ja siihen liittyvät toiminnalliset muutokset. Vuonna 2016 sairaanhoitopiiri on edistänyt hankkeiden avulla lisäksi muun muassa

  • Palvelumuotoilua
  • Palveluneuvontaa osana potilaiden vapaata hoitopaikan valintaa
  • Digitalisaatiota
  • Yksi sairaala -mallin kehittämistä
  • Yhtiöittämisselvitystä
  • Potilasturvallisuutta automaattisen potilaskertomuksen tekstianalyysin avulla
  • Monikulttuurisen hoitotyön kehittämistä
  • UNA kansallisen potilastietojärjestelmän vaatimusmäärittelyn yhteistyötä