Julkaistu 3.6.2020

Koronavirus vaikuttaa sairaanhoitopiirin talouteen ja kuntalaskutukseen

Talvella Suomeenkin matkustanut koronaviruspandemia on jo ehtinyt vaikuttaa sairaanhoitopiirin talouteen merkittävästi.

Kun huhtikuun loppuun mennessä kertyneitä lukuja tarkastellaan, niin varsinaisia koronapotilaita on ollut toistaiseksi hyvin vähän ja koronadiagnoosilla kirjattujen potilaiden laskutus on ollut yhteensä noin 440 tuhatta euroa. Kustannuksia on tullut kuitenkin näiden lisäksi varautumisesta, tarvike- ja laitehankinnoista, uusien osastojen perustamisesta ja ennen kaikkea kiireettömien hoitojen peruuntumisesta. Kulujen sisällä välittömiä koronaan liittyviä kuluja on kirjattu erilliselle hankkeelle. Sinne on kertynyt huhtikuun loppuun mennessä kuluja 4,4 miljoonaa euroa.

Merkittävin taloudellinen vaikutus on ollut kiireettömien hoitojen siirroilla eteenpäin. Toimintatuotot ovat pienentyneet kiireettömien hoitojen siirtojen vuoksi huhtikuun loppuun mennessä noin 23 miljoonaa euroa, joista jäsenkuntien laskutus on noin 20 miljoonaa euroa.

Korona on aiheuttanut ylimääräistä varautumista, mutta toisaalta kiireettömien hoitojen siirrot ovat mahdollistaneet myös kulujen pienentymistä. Henkilöstökustannukset ovat toteutuneet normaalisti ja koronalla ei ole ollut niihin merkittävää vaikutusta.  Materiaalikulujen ja läpilaskutettavien hoitojen (Coxa, Sydänsairaala) osalta kulut ovat pienentyneet noin 5 miljoonaa, jolloin kaikkiaan koronan aiheuttama alijäämä maalis-huhtikuussa on hieman alle 20 miljoonaa euroa.

Toukokuun aikana kiireettömän hoidon tasoa on nostettu siten, että eurojen kautta tarkasteltuna myyntien odotetaan toteutuvan noin 90 prosentin tasossa verrattuna normaaleihin myynteihin. Kiireettömiä potilaita hoidetaan siis normaalia vähemmän, mutta kuitenkin selvästi huhtikuuta enemmän. Tilanteen ajatellaan kestävän koko loppu vuoden.

Kaikkiaan vuoden 2020 aikana tämän skenaarion mukaan ennustetaan, että toimintatuotot pienenisivät noin 60 miljoonaa euroa koronan vuoksi. Luku pitää sisällään kiireettömän hoidon matalamman tason sekä varsinaisten koronapotilaiden hoidon aiheuttaman lisälaskutuksen. Siirretyn kiireettömän hoidon osalta kuluja jäisi toteutumatta muuttuvien kulujen osalta noin 20 miljoonaa euroa, mutta vastaavasti varsinaisten koronapotilaiden hoitoon ja koronaan varautumiseen menisi yhteensä noin 15 miljoonaa euroa. Näin kulut toteutuisivat kaikkiaan noin viisi miljoonaa euroa suunniteltua pienempinä.

Kaikkiaan tulot ja menot huomioituna koronan aiheuttama alijäämä vuonna 2020 olisi yhteensä noin 50-55 miljoonaa euroa. Valtioneuvoston lisätalousarvioesityksessä 2.6.22020 suoraa tukea sairaanhoitopiireille luvattiin yhteensä 200 miljoonaa euroa. Siitä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin osuus lienee 15-20 miljoonaa euroa.

Mikko Hannola
Laskentapäällikkö