Julkaistu 11.2.2020

Sairaanhoitopiirin talouden tasapainotus valmisteilla

Sairaanhoitopiirin tase kääntyi alijäämäiseksi vuoden 2018 tilinpäätöksessä, kun kunnille oli palautettu 30 miljoonaa euroa edellisten vuosien ylijäämää ja hintoja alennettu yhteensä 3,2 prosenttia vuosina 2017-2018.

Kuntalain 110 § mukaan taloussuunnitelman on oltava tasapainossa tai ylijäämäinen. Taseeseen kertynyt alijäämä tulee kattaa enintään neljän vuoden kuluessa tilinpäätöksen vahvistamista seuraavan vuoden alusta lukien. Kunnan tulee taloussuunnitelmassa päättää yksilöidyistä toimenpiteistä, joilla alijäämä mainittuna ajankohtana katetaan.

Sairaanhoitopiirin hallitus esitti syksyllä 2019 valtuustolle taloussuunnitelmaa, jossa vuosi 2020 oli tasapainossa ja vuodet 2021 sekä 2022 sen verran ylijäämäisiä, että taseessa oleva alijäämä olisi saatu katettua. Valtuusto päätti talousarviokokouksessaan vähentää jäsenkuntamyyntiä noin 20 miljoonaa euroa. Se tarkoittaa vastaavan suuruista alijäämää vuodelle 2020.

Uusi talousarvio toukokuussa

Taloussuunnitelma ei näin ollen enää ole tasapainossa. Niinpä valtuustolle tullaan viemään toukokuussa käsiteltäväksi uusi talousarvio ja taloussuunnitelma. Tilannetta helpottaa hieman se, että vuoden 2019 tilinpäätös tulee olemaan sen verran ylijäämäinen, ettei lakisääteistä alijäämän kattamissuunnitelmaa tarvita. Taloussuunnitelman pitää kuitenkin olla tasapainossa.

Heti valtuuston päätöksen jälkeen joulukuussa johtoryhmä tiukensi henkilöstön rekrytointeja. Vakinaista henkilökuntaa ei saa palkata ilman HR-johtajan lupaa, määräaikaista henkilökuntaa saa palkata ainoastaan maaliskuun loppuun asti ja alle 13 päivän sijaisuuksia ei saa käyttää lainkaan.

Yhteistoimintaneuvottelut toistamiseen

Tammikuussa aloitettiin jälleen yhteistoimintaneuvottelut. Edellinen YT-prosessi käytiin vuonna 2019. Kuluvan vuoden YT-neuvotteluissa tavoitteena on noin 30 miljoonan euron tasapainotus. Kymmenen miljoonan euron lisävaade johtuu siitä, että vuoden 2020 talousarviossa ei oltu varauduttu todennäköisiin valtakunnallisiin palkankorotuksiin ja vuoden 2019 palkkabudjetti ylitettiin huomattavasti.

Tasapainotusta haetaan neljällä eri lohkolla: tuottavuuden kehittäminen, laatu ja turvallisuus, hankinnat sekä rakenteelliset muutokset. Potilashoito pyritään turvaamaan, ja muutoksilla pyritään pysyviin säästöihin. Siksi muun muassa lomautuksia ei suunnitella.

YT-neuvottelut pyritään käymään maaliskuun loppuun mennessä. Uusi talousarvio ja taloussuunnitelma laaditaan huhtikuussa ja viedään päätöskäsittelyyn niin, että valtuusto käsittelisi ne 25.5.2020.