Strategia

Taysin strategiassa korostuvat jokaista potilasta arvostava palvelu ja turvallinen hoito sekä potilaan ja asiakkaan hyvä palvelukokemus. Strategiaa on päivitetty joulukuussa 2020.

Tavoitetilamme

Tays on potilaiden valitsema, henkilökunnan arvostama, vaikuttavin ja digitaalisin yliopistosairaalaverkosto.

Eettiset periaatteemme

 • Hyvä hoito
 • Ihmisen kunnioittaminen
 • Osaamisen arvostaminen
 • Vastuullisuus

Potilaidemme valitsema

 • Olemme tunnettuja ystävällisyydestämme sekä hoidon laadusta ja turvallisuudesta kaikkina päivinä ympäri vuorokauden
 • Asiakastyytyväisyyden mittarina käytämme NPS:ää, joka on suositteluindeksi
 • Meille pääsee yliopistosairaaloista nopeiten hoitoon (hoitoon pääsyn mediaaniaika)
 • Tulemme yhä suositummaksi Pirkanmaan ulkopuolelta – valinnanvapaus, vakuutusyhtiöt, maksusitoumukset, kumppanuudet
 • Ei kasvua vaikuttavuuden kustannuksella
 • Uskomme itseemme niin paljon, että kerromme aina myös muut hoitopaikkamahdollisuudet
 • Hoidollamme on jatkuvuutta – potilaamme saa omalääkärin aina, kun se on mahdollista
 • Potilaamme osallistuvat hoitopolkujen kehittämiseen (potilasraadit)


Henkilökunnan arvostama

 • Meillä on mahdollisuus kehittyä huippuammattilaiseksi
 • Johtaminen on meillä mahdollinen ja haluttu valinta
 • Koko Taysissa vallitsee luottamuksen ilmapiiri ja valmentava johtamisote
 • Henkilöstömme suosittelee Taysia työpaikkana

Vaikuttavin

 • Meistä tulee lääke- ja hoitotieteen sekä potilashoidon vaikuttavuuden keskus Suomessa
 • Lääkäreillämme on tiedossaan vaikuttavuustieto hoitolinjoja valitessaan
 • Vaikuttavuus tukee potilaidemme terveyshyötyä
 • Olemme jatkossakin Suomen tuottavin yliopistosairaala niin henkilöstö- kuin kokonaistuottavuudessa
 • Edistämme perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalvelujen integraatiota

Digitaalisin

 • Teemme digitaalisen kulttuurin muutoksen
 • Tuomme datan hyödyntämisen keskeiseen asemaan uusien vaikuttavien hoitojen kehittämisessä
 • Saavutamme merkittävän tuottavuushyödyn digitaalisilla toimintamalleilla
 • Henkilöstömme tiedostaa vastuunsa tietoturvasta ja tietosuojasta

Diasarja strategiasta 2020 , powerpoint-tiedosto

Katso myös: Strategiavideo 2016

Keväällä 2016 valmistunut strategiavideo kertoo kiteytetysti Pirkanmaan erikoissairaanhoidon strategian viisi pääkohtaa. Video esittelee strategiaa potilaan, henkilöstön, tutkimuksen tekijän ja hallinnon näkökulmasta.