Tilastotietoa

Kuukausittainen talous- ja toimintakatsaus sisältää talouden ja toiminnan seurantatietoa, hoitoonpääsyaikoja sekä palvelujen kysynnän ja tuotannon kehitystä.

Siirry toiminta- ja talouskatsaukseen tästä:

Vuoden 2021 toiminta ja talous lukuina

Tiedot perustuvat vuoden 2021 toimintakertomukseen ja henkilöstökertomukseen. Luvut ovat sairaanhoitopiirin konsernin lukuja, ellei toisin mainita.

Potilaiden hoito erikoissairaanhoidossa

 • Hoitopäivät 433 009
 • Hoitojaksot 82 897
 • Avohoitotapahtumat 1 162 227
 • Leikkaussalitoimenpiteet 39 884
 • Hoidetut eri potilaat 256 473
 • Lähetteiden määrä 218 000

Talouden tunnuslukuja

 • Toimintatuotot 1191,3 miljoonaa euroa
 • Toimintakulut 1080,4 miljoonaa euroa
 • Toimintakate 113,1 miljoonaa euroa
 • Tilikauden tulos 55,6 miljoonaa euroa
 • Tilikauden ylijäämä 32,5 miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 26,2 %
 • Suhteellinen velkaantuneisuus 57,6 %
 • Kertynyt ylijäämä 31.12.2021 oli 68,8 miljoonaa euroa
 • Konsernin lainakanta 31.12.2021 oli 474,8 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiirin konsernissa työskenteli 10171 henkilöä

Opetus ja tutkimus

 • Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Taysin erityisvastuualueen VTR-rahoitus (valtion tutkimusrahoitus) oli 3,03 miljoonaa euroa.
 • Sairaanhoitopiiri tuotti tieteellisiä julkaisuja yli 1010 kappaletta. Julkaisujen kirjaus on vielä kesken.

Terveystieteellinen tutkimus ja lääkärikoulutus

Taysissa annetaan vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 110 lääketieteen lisensiaattia ja 140 eri alojen erikoislääkäriä (vuonna 2021 valmistui 155 erikoislääkäriä). Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays sai 9,9 miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta vuonna 2021.

Tohtoritutkintojen määrä Kaupin kampuksella oli vuonna 2021 yhteensä 50.

Tutkimusta rahoitetaan valtion tutkimusrahoituksella (VTR), muulla julkisella tiederahoituksella, sairaanhoitopiirin budjettirahoituksella sekä teollisuuden toimeksiantojen kautta, yhteensä noin 12 miljoonalla eurolla vuodessa.