Tilastotietoa

Kuukausittainen talous- ja toimintakatsaus sisältää talouden ja toiminnan seurantatietoa, hoitoonpääsyaikoja sekä palvelujen kysynnän ja tuotannon kehitystä.

Siirry toiminta- ja talouskatsaukseen tästä:

Vuoden 2019 toiminta ja talous lukuina

Tiedot perustuvat vuoden 2019 toimintakertomukseen ja henkilöstökertomukseen. Luvut ovat sairaanhoitopiirin konsernin lukuja, ellei toisin mainita.

Potilaiden hoito erikoissairaanhoidossa

 • Hoitopäivät 466 559
 • Hoitojaksot 89 832
 • Avohoitotapahtumat 993 957
 • Leikkaussalitoimenpiteet 41 097
 • Hoidetut eri potilaat 221 171
 • Lähetteiden määrä 191 500
 • Sairaansijat 1520

Talouden tunnuslukuja (koko konserni)

 • Toimintatuotot 1000,2 miljoonaa euroa
 • Toimintakulut 943 miljoonaa euroa
 • Toimintakate  58,4 miljoonaa euroa
 • Tilikauden tulos 14,1 miljoonaa €
 • Tilikauden ylijäämä 9,4 miljoonaa €
 • Omavaraisuusaste 27 %
 • Suhteellinen velkaantuneisuus 56,6 %
 • Kertynyt ylijäämä 31.12.2019 oli 51,3 miljoonaa euroa
 • Konsernin lainakanta 31.12.2019 oli 374,1 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiirin konsernissa työskenteli 9380 henkilöä

Opetus ja tutkimus

 • Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Taysin erityisvastuualueen erityisvaltionosuus tutkimustoimintaan oli 3,36 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiiri tuotti tieteellisiä julkaisuja noin 1100.
 • TKI-keskuksessa hallinnoitavia uusia kliinisiä tutkimusprojekteja käynnistyi 85.

Terveystieteellinen tutkimus ja lääkärikoulutus

Taysissa annetaan vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 110 lääketieteen lisensiaattia ja 140 eri alojen erikoislääkäriä. Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays saa noin 10,3 (2019) miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta.

Taysissa käynnistyi vuonna 2019 140 uutta kliinistä tutkimusta ja 150 rekisteritutkimusta. Julkaisuja valmistui noin 1000.

Tohtoritutkintoja Tays kampuksella valmistuu keskimäärin 60 vuosittain.

Tutkimusta rahoitetaan valtion tutkimusrahoituksella (VTR), muulla julkisella tiederahoituksella, sairaanhoitopiirin budjettirahoituksella sekä teollisuuden toimeksiantojen kautta, yhteensä noin 12 miljoonalla eurolla vuodessa.