Tilastotietoa

Tilastotiedot perustuvat vuoden 2016 toimintakertomukseen ja henkilöstökertomukseen. Luvut ovat sairaanhoitopiirin konsernin lukuja, ellei toisin mainita.

Potilaiden hoito erikoissairaanhoidossa

 • Hoitopäivät 307 175
 • Hoitojaksot 75 173
 • Avohoitotapahtumat 743 194
 • Leikkaussalitoimenpiteet 46 576, joista päivystyksenä 35, 6 prosenttia
 • Hoidetut eri potilaat 187 187 
 • Lähetteiden määrä 139 515
 • Sairaansijat 1 303

Talouden tunnuslukuja

 • Toimintatuotot 815,5 miljoonaa euroa
 • Toimintakulut 755,2 miljoonaa euroa
 • Toimintakate 60,9 miljoonaa euroa
 • Tilikauden tulos 20,4 miljoonaa euroa
 • Tilikauden ylijäämä 16,3 miljoonaa euroa
 • Omavaraisuusaste 37,7 %
 • Suhtellinen velkaantuneisuus 41,0 %
 • Kertynyt ylijäämä 31.12. oli 63,6 miljoonaa euroa
 • Konsernin lainakanta 31.12. oli 173,1 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiirissä työskenteli  7889 henkilöä (1.10.2016)

Opetus ja tutkimus

 • Sosiaali- ja terveysministeriön myöntämä Taysin erityisvastuualueen erityisvaltionosuus tutkimustoimintaan oli 2,99 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiirin oma budjettirahoitus oli 2 miljoonaa euroa
 • Sairaanhoitopiirin konsernin tuottamien tieteellisten julkaisujen määrä oli 582 ja julkaisujen EVO-pisteiden määrä 1330
 • Tiedekeskuksessa oli hallinnoitavana 490 tutkimushanketta

Terveystieteellinen tutkimus ja lääkärikoulutus

Taysin vastuualueilla annetaan vuosittain opetusta 600 lääketieteen opiskelijalle. Vuosittain valmistuu noin 120 lääketieteen lisensiaattia ja 130 eri alojen erikoislääkäriä. Lääkärikoulutuksen kuluihin Tays saa noin 9,6 miljoonaa euroa valtion erityisvaltionosuutta.

Taysissa käynnistyy vuosittain noin 110 uutta terveystieteellisiä tutkimushanketta. Ne tuottavat noin 670 tieteellistä julkaisua vuosittain. Tohtoritutkintoja Tays kampuksella valmistuu keskimäärin 60 vuosittain. Tutkimusta rahoitetaan valtion tutkimusrahoituksella (VTR), muulla julkisella tiederahoituksella, sairaanhoitopiirin budjettirahoituksella sekä teollisuuden toimeksiantojen kautta, yhteensä noin 8 miljoonalla eurolla vuodessa.