Taysista potilashoidon vaikuttavuuden keskus Suomessa

Taysin strategiassa vaikuttavuus on asetettu yhdeksi keskeisistä tavoitteista: Taysista rakennetaan potilashoidon vaikuttavuuden keskus Suomessa. Vaikuttavuustieto viedään lääkärien saataville hoitolinjojen valintaa varten. Taysin halutaan jatkossakin olevan Suomen tuottavin yliopistosairaala, joka edistää perusterveydenhuollon, erikoissairaanhoidon ja sosiaalipalveluiden integraatiota. 

Vaikuttavuus on läsnä kaikessa tekemisessä terveydenhuollossa: miten varmistetaan, että hoidon lopputulos on mahdollisimman onnistunut sekä yksilön että kokonaisuuden kannalta. Päämääränä on potilaalle tuotettava terveyshyöty ja parempi pärjääminen arjessa. Vaikuttavuuden kehittäminen vaatii sekä tutkimustietoa että käytännön kokemuksia. Arkityössä on tarpeellista ajoittain arvioida, ovatko totutut toimintatavat - esimerkiksi monet hoitomuodot - todellisuudessa vaikuttavia. 

Terveydenhuoltoa ja terveydenhuollon ammattilaisia ohjataan kohti vaikuttavuutta esimerkiksi terveydenhuollon palveluvalikoimalla, lääkkeiden korvattavuudella sekä käypä hoito ja vältä viisaasti -suosituksilla. Isot linjat määrittelevät vaikuttavuuden kehykset, mutta lisäksi vaikuttavuus rakentuu arkisessa työssä ja jokapäiväisissä valinnoissa. Siksi on Taysissa on asetettu tavoitteeksi toimintakulttuurin muuttaminen niin, että vaikuttavuus otetaan huomioon laajalti käytännön toiminnassa.

Tämän tavoitteen saavuttamiseksi Taysissa on laadittu vaikuttavuuden tiekartta vuosille 2020-2021.  

Vaikuttavuuden tiekartan osa-alueet ja aikataulu 

 • Vaikuttavuuteen liittyvän toiminnan organisointi, tavoitteiden ja mittareiden asettaminen (10/2020-5/2021) 
 • Tiedonkeruun organisointi ja hyödyntäminen, kuten asiakastyytyväisyysmittaus (NPS), 15D-elämänlaatumittari, laaturekisterit, kyselyt potilaille OmaTaysiin (1/2021 alkaen) 
 • Mittareiden javalinta ja tulosten visualisointi tiedolla johtamisen työkalu Tabussa (1/2021 alkaen) 
 • Tutkimuksen ”Oikealle potilaalle oikea hoito oikeaan aikaan” -ohjelma vaikuttavuuden arviointia varten (2020 alkaen) 
 • Toimintakulttuurin muutos, esimerkiksi toimeenpanosuunnitelma käytäntöön, seminaarisarjat vaikuttavuudesta, kirjaamisen laadun parantaminen ja tehottomista hoidosta luopuminen (2020 alkaen) 

Samaan aikaan Taysissa on meneillään muita vaikuttavuuteen liittyviä projekteja, esimerkiksi 

 • Monisairaan potilaan hanke 
 • Syövänhoidon vaikuttavuus 
 • Silmäkeskuksen ACES-projekti 

Vaikuttavuuden edistäminen vuonna 2021 

 • Vaikuttavuusseminaarisarja keväällä 2021
 • Yhteisfoorumit toimialueille neljä kertaa vuodessa 
 • Vaikuttavuusnäkymä tuominen osaksi tuloskorttia 
 • Yleisen vaikuttavuuden raportointimallin rakentaminen koko sairaanhoitopiirin tasolle 
 • Vaikuttavuustyön johtamisen ja järjestelmänäkökulman tutkimus yhteistyössä Tampereen ja Helsingin yliopistojen kanssa 

Vaikuttavuustyöryhmän jäsenet 

Tietoarkkitehti Emil Ackerman 
Tutkimusjohtaja Tarja Laitinen 
Asiantuntijaylilääkäri Suvi Liimatainen 
Hallintoylihoitaja Elina Mattila (5/2021 alkaen)
Perusterveydenhuollon yksikön johtaja Sari Mäkinen 
Arviointiylilääkäri Anna-Mari Parkkila 
Hallintoylilääkäri Eija Tomás