Oikealle potilaalle oikea hoito oikeaan aikaan -tutkimusohjelma

Sairaanhoitopiirin toiminnan vaikuttavuutta arvioidaan myös tutkimukseen avulla. Vuonna 2020 perustettuun tutkimusohjelmaan valitaan  tiettyjä Taysissa toteutettavia tutkimusprojekteja, joille osoitetaan tutkimusrahoitusta ja tarjotaan Taysin tutkimuspalveluista  tukea, esimerkiksi biopankin tai kliinisen informatiikan palveluita.

Ohjelmaan otetaan mukaan sellaisia tutkimuksia, joiden tulosten uskotaan vaikuttavan ja käytännön toimintaan ja muuttavan sitä Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä, kansallisesti tai kansainvälisesti. Ajatuksena on, että tutkimusprojekteissa syntyisi kliinikoiden käyttöön sopivia työkaluja, kuten materiaaleja, ohjeistuksia, sähköisiä työkaluja tai vaikkapa algoritmeja. Lisäksi projekteilta edellytetään tieteellistä korkeatasoisuutta ja aktiivista verkottumista myös kansainvälisesti. 
 
OOO-ohjelman tutkimusrahoituksen on tarkoitus tukea tutkimuksien alkutaivalta ja avata mahdollisuuksia muille rahoituksille tulevaisuudessa. 
 
Tutkimusohjelman johtajana toimii tutkimusjohtaja Tarja Laitinen

Vuoden 2020 tutkimusohjelmaan valitut tutkimukset 

 • Suolistosyövät: kansallisena yhteistyönä levinnyt paksunsuolen syövän hoito, maksasyöpä
  Vastuuhenkilöt  Pia Österlund, Johanna Laukkarinen 
 • Munasarjasyöpä: potilasvalinta ja radikaalileikkauksen tulokset
  Vastuuhenkilöt Sami Saarelainen ja Annika Auranen 
 • Keuhkosyöpä: hoitotulokset ja kustannukset, laajennetun geenipaneelin testaus
  Vastuuhenkilöt Jarkko Ahvonen ja Arja Jukkola 
 • Reumasairaudet: tuoreen nivelreuman remissio
  Vastuuhenkilö Pia Isomäki 
 • Eturauhassyöpä: Laadunseurannan käyttöönotto ja potilasseurannan digitalisaatio
  Vastuuhenkilöt Maarit Bärlund ja Jarno Riikonen 
 • Proof of concept -työkalu vaikuttavuuden seurannalle versio 1.0
  Kliininen informatiikkatiimi ja Tays Tutkimuspalvelut 

Vuoden 2021 tutkimusohjelmaan valitut tutkimukset 

 • Hyperglykemian hoidon vaikutus sairaalapotilaan hoidon pituuteen, infektioihin, uudelleen sairaalaan joutumiseen, kuolleisuuteen ja kustannuksiin
  Vastuuhenkilö Saara Metso
 • Kaatumiset ja kaatumisriskiä lisäävät lääkkeet sairaalapotilailla
  Vastuuhenkilö Esa Jämsen 
 • Vaikeaa epilepsiaa sairastavien potilaiden neuromodulaatiohoitojen terveystaloudelliset, lääketieteelliset ja elämälaadulliset vaikutukset
  Vastuuhenkilö Jukka Peltola. 
 • Neljän suuren silmäsairauden hoidon vaikuttavuus ja kustannukset arkielämässä
  Vastuuhenkilö Hannele Uusitalo-Järvinen
 • Väkivaltaiset nuoret ja väkivaltariskin arviointi suomalaisessa terveys- ja sosiaalihuollossa – seurantatutkimus
  Vastuuhenkilö Riittakerttu Kaltiala 
 • Myöhäinen aivoiskemia aivovaltimoiden pullistumien repeämisestä johtuvan lukinkalvonalaisen verenvuodon jälkeen
  Vastuuhenkilö Anne Kuitunen