Julkaistu 6.4.2022

Laadulla ja vaikuttavuudella eteenpäin -seminaari 22. huhtikuuta: Miten tutkimus edistää vaikuttavaa hoitoa?

Millä perusteella voidaan sanoa, että potilaan hoito on vaikuttavaa? Mitä pitäisi muuttaa, jotta hoitotulokset paranevat? Millaisista rekistereistä, mittareista ja datasta voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä?

Laadulla ja vaikuttavuudella eteenpäin -seminaarisarja pureutuu seuraavaksi tutkimustyön haasteisiin ja mahdollisuuksiin vaikuttavan hoidon työkaluna. Seminaarissa Taysin tutkijat ja asiantuntijat jakavat kokemuksiaan erilaisten mittareiden ja analyysimenetelmien hyödyntämisestä hoitotulosten arvioinnissa.

Taysin vaikuttavuustyöryhmän järjestämä seminaari on suunnattu kaikille vaikuttavan hoidon edistämisestä kiinnostuneille ammattilaisille.

Teams-linkki seminaariin

Lisätietoja: saara.saarela@pshp.fi

Tervetuloa!

Ohjelma 22.4.2022 klo 13−15, Teams

13.00 Johdanto, tutkimusjohtaja Tarja Laitinen (pj.)

                      ● OOO-tutkimusohjelma ja sen kehityskaari

                      ● High value/Low value -hoitojen tunnistaminen

13.10 RAXO-tutkimus − kokeneen tutkijan kokemukset OOO-tutkimusohjelmasta, professori Pia Österlund

RAXO-tutkimuksessa on saatu loistavia tuloksia etäpesäkekirurgiassa. Tutkimuksessa löydettiin suolistosyövän hoitoon myös lääke, joka on saanut Euroopan lääkeviraston hyväksynnän ja sopii vastaavasta lääkkeestä sydänhaitan saaneille. Pia avaa kokemuksiaan OOO-tutkimusohjelmasta ja kertoo, millaisesta taustatuesta kokenut tutkija hyötyy eniten.

13.30 Silmäsairaalan kokemukset 15D-elämänlaatukyselyistä glaukoomassa ja katarraktassa, professori Anja Tuulonen

15D-elämänlaatukysely on valittu Taysissa vaikuttavuuden työkaluksi. Silmäsairaalalla on pisin kokemus tästä sähköisestä kyselystä.

13.50 Reumatologian laaturekisterin hyödyntäminen tuoreen nivelreuman hoitotulosten arvioinnissa, dosentti Pia Isomäki

Reumatologian laaturekisteri on malliesimerkki hoidon vaikuttavuuden seurannassa. Reuman hoito on muuttunut valtavasti viime vuosien aikana ja kuvaan ovat tulleet mukaan kalliit täsmälääkkeet. Pia kertoo puheenvuorossaan, miten muutos on saatu aikaan ja kuinka täsmälääkkeet pystytään valikoimaan oikeille potilaille oikeaan aikaan.

14.10 Keuhkosyövän hoitotulokset − mitä pitäisi muuttaa, jotta hoitotulokset paranevat? erikoislääkäri Jarkko Ahvonen

Keuhkosyövän hoidon kustannukset ovat kivunneet yhä korkeammiksi, mutta silti potilaiden elinajan ennuste on edelleen huono. Yksittäisten potilaiden kohdalla täsmähoidoilla on kuitenkin saavutettu hyviä tuloksia. Jarkko pohtii puheenvuorossaan, mitä pitäisi tapahtua, jotta hoito olisi entistä vaikuttavampaa.

14.30 Kuinka luotettavaa tietoa voimme saada potilaiden kaatumisista yhdistettynä potilaan käyttämään lääkitykseen? professori Esa Jämsen

Miten Taysin sähköinen sairaus- ja hoitokertomus tukee tämän tyyppistä tutkimusta?

14.50 Keskustelu ja tilaisuuden päätös