Saavutuksiamme kestävän kehityksen edistämiseksi

Materiaalitehokkuuden parantaminen

 • Sairaalahuollossa ja ravintokeskuksessa olemme siirtyneet kestokäyttöisten mikrokuituliinojen käyttöön tasojen pyyhinnässä.
 • Jätteiden hyödyntämisaste on noussut yli 70 prosenttia.

Jäteveden ominaisuuksista huolehtiminen

 • Pitkäniemen sairaalan sairaala on liitetty kunnalliseen jätevesiverkkoon.
 • Keskussairaala teettää säännöllisesti jätevesianalyysit ja tutkimukset lääkeainejäämistä.

Ilmastonmuutoksen hillitseminen

 • Olemme siirtyneet höyryntuotannossa polttoöljystä maakaasuun, ja seuraavaksi olemme siirtymässä sähköön.
 • Pitkäniemessä tehdään lämpöenergiaa maakaasuvoimalalla, jonka tuotantoa tehostetaan maa- ja järvilämmöllä. Kevyestä polttoöljystä on luovuttu.
 • Vammalan sairaalan lämmityksessä on siirrytty kevyestä polttoöljystä kaukolämpöön.

Kestävä kehitys rakentamisessa

 • Varmistamme rakennussuunnitelmien energiataloudellisuuden pääsuunnittelijan rinnalla toimivan elinkaarikonsultin avustuksella.
 • Suunnitteluratkaisuissa huomioimme investointikustannusten lisäksi rakennuksen pitkäaikaiset energia- ja muut käyttökustannukset.
 • Valvomme ja analysoimme rakennusten energiankulutusta erillisen seurantajärjestelmän avulla.
 • Olosuhdevalvomo-ohjelmistolla seuraamme tilojen sisäilmasto-olosuhteiden ja energiakulutuksen pysymistä tavoitearvoissaan.
 • Rakennuksen tiiviys on yksi rakentamisen laadun mittareista. Tiiviystavoite on kaksinkertainen määräystasoon verrattuna.
 • Nostamme ilmanvaihdon energiatehokkuutta poistoilmalämpöpumppujen avulla sairaalakäytössä yleisesti käytettävän nestekiertoisen lämmön talteenoton lisäksi. Tällä tavoin ilmanvaihdon tarvitseman lämpöenergian kulutus pienenee alle puoleen.
 • Tilojen jäähdytykseen käytetään kaukokylmää, joka tuotetaan pääosin vapaajäähdytyksellä Näsijärvestä.