Julkaistu 22.6.2022

Sairaanhoitopiiri on alkanut maksaa rekrytointiin johtavista työntekijävinkeistä kertapalkkioita

Sairaanhoitopiirissä on otettu käyttöön vinkkipalkkio vauhdittamaan uusien työntekijöiden rekrytointia osassa Taysin yksiköitä.

Vinkkauspalkkio maksetaan sairaanhoitopiirin työntekijälle, kun hän antaa tiedon uudesta työntekijästä rekrytointihaasteelliselle alueelle tai tehtävään. Uudelta työntekijältä pyydetään myös vinkkitiedon vahvistaminen. Vinkattu ja sen jälkeen palkattu työntekijä eivät saa olla rekrytointitilanteessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin palveluksessa.

Rekrytointihaasteellisiksi alueiksi sairaanhoitopiirissä on määritelty

  • Kaikkien kliinisten, hoidollisten yksiköiden hoitohenkilökunta toimialueilla, kun toimintaa on 24 h/7pv
  • Lääkärit psykiatriaan kokonaisuutena, keuhkosairauksiin, geriatriaan, päivystykseen, neurologiaan sekä sairaalahammaslääkärit
  • Kehitysvammahuollon hoitohenkilöstö ja lääkärit
  • Erityishenkilöstössä psykologit, puheterapeutit

Vinkkauspalkkio on 500 euroa ja se maksetaan vinkin antajalle 30.9.2022, jos vinkattu työntekijä on aloittanut työssään 21.6. - 31.8.2022 välisenä aikana ja työsuhde tai virkamääräys jatkuu edelleen 30.9.2022. Vinkkauspalkkion maksaminen edellyttää myös sitä, että työsuhde tai virkamääräys tehdään vähintään 50 prosentin työajalle. Vinkkauspalkkio maksetaan vinkinantajalle kertapalkkiona.