Julkaistu 12.5.2020

Sairaanhoitopiirin yhteistoimintaneuvottelut päättyneet yhteisymmärryksessä

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on käynyt huhtikuun aikana yhteistoimintaneuvottelut, joissa on sovittu koronaepidemian hoitamiseksi tarvittavista järjestelyistä. Neuvotteluissa on käsitelty potilaiden hoidon ja henkilöstön vuosilomien järjestämistä ajalla 1.5.-30.9.2020.

Yhteistoimintaneuvottelujen avulla on varauduttu siihen, että koronaepidemian tilanne Pirkanmaalla muuttuu kesän aikana ja suunniteltuun toimintaan joudutaan tekemään muutoksia eri puolilla sairaalaa.

Neuvotteluissa päätetyt asiat koskevat koko henkilöstöä ja kaikkia ammattiryhmiä. Neuvottelut päätettiin yhteisymmärryksessä työnantajan ja työntekijäjärjestöjen välillä.

Vuosilomat turvataan

Poikkeustilanteesta huolimatta sairaanhoitopiirissä lähdetään siitä, että kaikille työntekijöille tehdään vuosilomasuunnitelma. Työntekijöille turvataan vähintään kolmen viikon yhtäjaksoinen loma. Jos työnantaja joutuu keskeyttämään tai perumaan työntekijän loman, lomasta maksetaan kesäaikana erillinen korvaus. Äkillisissä muutostarpeissa työpaikalla otetaan huomioon työntekijöiden elämäntilanne ja työntekijän lastenhoidon järjestyminen.

Koronaepidemian vuoksi tulevat mahdolliset lisätehtävät järjestetään ensisijaisesti omalla henkilökunnalla ennen kuin hankitaan ulkopuolista työvoimaa. Mikäli työt vähenevät ja töitä ei ole tarjolla, työntekijälle tarjotaan vaihtoehtoina esimerkiksi vuosilomien, säästölomien ja työaikapankkivapaiden pitämistä. Jos sitäkään kautta ei saada riittäviä järjestelyjä, tilanteesta käydään erikseen yhteistoimintaneuvottelut.

Karanteeniajan palkkakäytäntöön muutos

Sairaanhoitopiiri muuttaa käytäntöään karanteeniajan tartuntatautipäivärahan hakemisesta. Työnantaja vastaa jatkossa työntekijöiden palkanmaksusta koko sinä aikana, kun työntekijä asetetaan korona-altistuksen vuoksi karanteeniin ja on oikeutettu tartuntatautipäivärahaan. Työnantaja hakee työntekijän tartuntatautipäivärahasta korvauksen Kelasta.