Julkaistu 25.3.2019

Sairaanhoitopiirissä hoidettiin viime vuonna lähes 210 000 suomalaista

Taysissa ja sairaanhoitopiirin konsernin yhtiöissä sai viime vuoden aikana hoitoa yhteensä 209 076 eri potilasta. Taysin toiminta laajeni huomattavasti, sillä suurin osa kasvusta johtui Hatanpään sairaalan siirtymisestä osaksi yliopistollista sairaalaa.

Kasvu näkyy hoidetun potilasmäärän ohella palvelujen kysynnän kasvuna, sillä se oli viidenneksen suurempi kuin edellisvuonna. Niin ikään leikkaustoiminta kasvoi tästä syystä yli viidenneksellä.

Sairaanhoitopiirin konsernin sairaalat kasvattivat vetovoimaisuuttaan myös Pirkanmaan ulkopuolella. Tämä näkyi jälleen valinnanvapauspotilaiden määrän kasvuna niin ikään viidenneksellä edellisvuoteen verrattuna.

Potilasmäärän kasvun vuoksi hoitoon pääsyssä oli joillakin erikoisaloilla haasteita. Yli puoli vuotta kiireetöntä hoitoa odottaneita oli alle kaksi prosenttia mutta kiireelliseen hoitoon yli kuukauden odottaneita oli 7,5 prosenttia potilaista.

Toiminnassa tehostamisen tarvetta

Tilinpäätöskirjausten jälkeen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tilikauden alijäämä vuodelta 2018 on 4,3 miljoonaa euroa. Myös sairaanhoitopiirin konsernin alijäämä on alijäämäinen vaikka tytäryhtiöt tekivät hyvän tuloksen. Sairaanhoitopiirin alijäämän syntyyn on useita tekijöitä. Vuoden 2018 keväällä tehty hinnanalennus vähensi tuottoja noin kuudella miljoonalla eurolla. Lisäksi Hatanpään sairaalaan kohdennettiin kesällä 2018 hinnanalennus, joka vähensi tuottoja 1,5 miljoonalla eurolla. Potilasvahinkovakuutusvarauksen lisäys oli 4,6 miljoonaa euroa yli budjetoidun. Alkuperäisessä talousarviossa ei myöskään voitu huomioida joulukuulle 2018 kirjattua mutta tammikuussa 2019 maksettua valtakunnallista palkkojen tuloksellisuuserää, joka oli noin 2,4 miljoonaa euroa.

Sairaanhoitopiirin hallitus linjasi jo vuoden 2019 talousarvion laadinnan yhteydessä, että sairaanhoitopiirissä aloitetaan vuoden 2019 koko piiriä koskeva yhteistoimintalain mukaiset neuvottelut toiminnan tehokkuuden kasvattamiseksi lyhyellä ja pidemmällä aikavälillä. Neuvottelujen alussa tavoitteeksi otettiin myös, että varmistetaan vuoden 2019 talousarvion toteutuminen. Näiden yhteistoimintaneuvottelujen tulos on seuraavan taloussuunnitelman runko, jolla taseen alijäämä tullaan kattamaan taloussuunnitelmakaudella.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri lukuina vuonna 2018

  • 209 076 eri potilasta koko sairaanhoitopiirin konsernissa
  • 65 002 eri potilasta Tays Ensiapu Acutassa
  • 404 286 hoitopäivää
  • 95 593 osastohoitojaksoa
  • 853 995 avohoitokäyntiä
  • 43,6 vuotta koko henkilöstön keski-ikä
  • 7 881 henkilöä töissä 1.10.2018 Taysin sairaaloissa
  • 885,9 milj. euroa toimintatuotot
  • 862,0 milj. euroa toimintakulut