Julkaistu 16.4.2019

Sairaanhoitopiirit jatkovalmistelevat laboratoriotoimintojensa yhdistämistä

Sairaanhoitopiirien selvityksessä todetaan, että laboratoriotoimintojen yhdistämisessä on nähtävissä selkeitä toiminnallisia ja taloudellisia perusteita.

Sairaanhoitopiirien yhteisessä selvityksessä  on arvioitu TYKS:n laboratoriotoimialueen, NordLab-liikelaitoskuntayhtymän ja Fimlab Laboratoriot Oy:n in house -laboratoriotoimintojen yhdistämistä yhdeksi osakeyhtiöksi.  Organisaatioiden yhteenlaskettu liikevaihto on lähes 250 miljoonaa euroa ja niiden toiminta-alueella on noin 2,5 miljoonan asukkaan väestöpohja.

Selvityshankkeessa ovat olleet edustettuina kaikkien edellä mainittujen laboratorio-organisaatioiden taustalla ja omistajina olevat sairaanhoitopiirit.  Selvitystyön johtopäätösten perusteella nähdään perusteltuna siirtyä valmisteluvaiheeseen.

Järjestely hyödyttää kaikkia

Selvitystyöryhmä arvioi yhdistymisen taloudellisen hyötypotentiaalin merkittäväksi ja toteaa, että järjestely hyödyttää hankkeen kaikkia osapuolia.

Selvitystyöryhmän mukaan laboratorioiden sisäistä toimintaa, keskinäistä työnjakoa ja tukipalvelujen käyttöä järkeistämällä voidaan aikaansaada merkittäviä kustannussäästöjä. Lisäksi yhdistymisellä voidaan turvata päivystysluonteisten laboratoriopalveluiden ja näytteenottopalvelujen saatavuus hankkeen kaikkien osapuolten toiminta-alueilla. Olennaisena hyötynä todetaan myös osaamisresurssien riittävyyden turvaaminen sekä toiminnan henkilösidonnaisen haavoittuvuuden väheneminen. Näin voidaan vahvistaa terveydenhuollon ydintoiminnalle kriittisen tukipalvelun toimintavarmuutta. Lisäksi selvitystyöryhmä toteaa, että yhdistymisellä voidaan turvata kotimaisen laboratoriotuotannon kehitysedellytykset toimialan markkinoiden murroksessa.

Jatkovalmistelun aikana on tarkoitus tehdä yhdistymisen yksityiskohtainen suunnittelu ja aikataulutus sekä valmistella järjestely tarvittaviin päätöksentekoelimiin.