Julkaistu 13.10.2021

Sosiaali- ja terveysalan haastavia ongelmia voidaan ratkaista monialaisella, monitieteisellä yhteistyöllä

Juuri päättyneessä Kehys - Kehitämme yhdessä! -hankkeessa rakennettiin pohjaa sosiaali- ja terveydenhuollon tutkimus-, kehitys- ja innovaatioympäristölle Pirkanmaalla. Samalla vietiin eteenpäin peruspalveluiden kehittämistä ja asiakaslähtöisten palvelu- ja hoitoketjujen käyttöönottoa.

Reilut kaksi vuotta kestänyt hanke oli laaja-alainen, ja sitä oli toteuttamassa monipuolinen toimijajoukko. Monen toimijan yhteistyö ja erilaisten ajattelutapojen yhteensovittaminen tuotti hankkeessa hyviä tuloksia ja antoi pohjaa tulevalle yhteistyölle

Sosiaali- ja terveysalan ongelmat ovat monimutkaisia. Hanke osoitti, että niitä kannattaa ratkaista monialaisella, monitieteisellä yhteistyöllä, hankkeen johtaja, ylilääkäri Sari Mäkinen Taysista sanoo.

–Ilman näin monipuolista yhteistyötä hankkeen tuotokset olisivat jääneet puolitiehen.

Mäkinen korostaa myös luottamusta yhteistyön edellytyksenä.

– Luottamus syntyy vuorovaikutuksessa. Tarvitaan yhteistä peliaikaa, keskustelua, asioiden jakamista ja kehittämistä yhdessä, Mäkinen tähdentää.
– Myös hankkeen kehittäjäkumppanit, esimerkiksi pirkanmaalaiset kunnat ja yritykset, ovat olleet aktiivisia ja innokkaita. Yhteistyö antoi näyttöä siitä, miten sote-alan tutkimus-, kehitys- ja innovaatioekosysteemi toimii käytännössä.

Hankkeessa esimerkiksi kokeiltiin käytännössä ja mallinnettiin, miten diabetes- ja päihdeasiakkaiden palveluita voidaan yhteiskehittää paikallistasolla yhteistyössä ammattilaisten, asiakkaiden, järjestöjen, yrityksien ja muiden toimijoiden kanssa.

Verkkojulkaisussa laaja katsaus sote-alan kehittämiseen

Hankkeen aikaansaannokset on koostettu loppuraporttina verkkojulkaisuksi Vaikuttavaa sote-TKI-ekosysteemiä kehittämässä -Oppeja yhteiskehittämisen matkalta: Kehys – Kehitämme yhdessä! -hanke 03/2019–09/2021.

Se on julkaistu Kehys-hankkeen verkkosivuilla osoitteessa tays.fi/kehys. Hankkeessa syntyi monenlaisia malleja, joista on hyötyä vastaavaa kehittämistä tekeville tai suunnitteleville. Kirjan näkökulmana on sosiaali- ja terveysala, mutta monet havainnoista ovat laajemminkin sovellettavissa.

Julkaisuun on kuvattu ekosysteemin johtamismalli ja sen vaikuttavuuden arviointimalli sekä ekosysteemin operatiivinen toimintamalli. Ekosysteemiä tarkastellaan myös viestinnän ja näkyvyyden kannalta. Yhteiskehittämisen malli antaa eväitä kehittämisprojektien läpiviemiseen, ja kehittämisen tuloksien implementointiin on laadittu työkalupakki. Mukana on myös asiakkuuspolkujen vaikuttavuusmalli,  tietojohtamisen näkökulmia sekä test bed -toimintamalli sote-alan testiympäristöjä etsivien yrityksien palvelemiseksi.

Hankkeen pohjalta ollaan julkaisemassa myös kirja, jossa syvennytään verkkojulkaisua perusteellisemmin ja tieteellisemmin osaan hankkeen teemoista.

Kehys-hankkeen toteuttivat yhteistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä, Tampereen kaupunki, Tampereen korkeakoulusäätiö, Tampereen ammattikorkeakoulu Oy, Pikassos Oy ja Suomen Yliopistokiinteistöt Oy. Hanke on saanut tukea Euroopan aluekehitysrahastosta (EAKR).

Vaikuttavaa sote-TKI-ekosysteemiä kehittämässä -verkkojulkaisu (pdf)