Julkaistu 29.3.2019

Suomessa ei tarvitse olla miljonääri saadakseen laadukasta hoitoa

Kun sairastut vakavasti, sinun ei tarvitse olla miljonääri päästäksesi laadukkaaseen hoitoon ja uusimpien hoitomenetelmien piiriin. Tästä muistutetaan Taysin ja MSD Finlandin yhteisessä kampanjassa, joka näkyy 30.3. alkaen Haluatko miljonääriksi -ohjelman yhteydessä lauantaisin klo 20 Nelosella sekä Ruudussa.

Miljonäärimainos Nelosella

Yliopistollisissa sairaaloissa kehitetään hoitomenetelmiä jatkuvasti myös erilaisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Uusimpien hoitojen parhaat kohderyhmät löydetään entistä useammin yritysten ja yliopistosairaaloiden välisessä yhteistyössä.

Esimerkiksi uudet täsmälääkkeet ovat entistä tehokkaampia, osin myös aiempaa kalliimpia, ja niistä hyötyy vain osa potilaista. Tästä syystä yhteistyö uusia lääkkeitä kehittävien yritysten kanssa on erittäin tärkeää.

Käänteentekevää hoitoa

– Uudet syöpähoidot ovat joidenkin potilaiden kohdalla täysin käänteentekeviä. Lääkärin kannalta haaste on se, ettei aina tiedetä, ketkä potilaista hyötyvät hoidosta eniten. Tämän vuoksi yhteistyötä tarvitaan jo lääkekehityksen varhaisvaiheista asti. Parhaimmillaan yhteistyö mahdollistaa hoidon aloittamisen viiveittä juuri oikeille potilaille. Samalla vältetään turhat hoidot ja mahdolliset haitat, sanoo tutkimusjohtaja Tarja Laitinen Taysista.

Merkittävä osa Taysin terveystieteellisestä tutkimuksesta keskittyy syöpäsairauksiin. Osana hyvää hoitoa Tays kerää tietoa hoitotuloksista ja ylimääräisiä näytteitä syöpäkasvaimista tutkimuksen käyttöön.

– Yhteistyö sairaaloiden ja hoitohenkilökunnan kanssa tarkoittaa parhaimmillaan sitä, että Suomeen saadaan jo varhaisessa vaiheessa tietoa ja kokemusta uusista lääkeinnovaatioista ja hoitovaihtoehdoista sekä mahdollisuuksia tutkia uusia lääkehoitoja. Tämä hyödyttää myös suomalaisia potilaita ja tuo syöpäpotilaille uudenlaista toivoa, sanoo MSD Finland Oy:n onkologian Country Medical Lead Titta Blom.

Syöpäkasvaimia on monia  eri tyyppejä ja joka kasvain on yksilöllinen. Tutkimus tähtää siihen, että potilaiden eri kasvaintyyppeihin pystyttäisiin kehittämään tehokkaampia yksilöityjä hoitoja. Taysissa tavoitteena on myös parantaa syöpäkasvainten diagnostiikkaa.

Sähköiset palvelut ja hoitopolut potilaan tukena

Hyvän hoidon tärkeitä osa-alueita Taysin syövänhoidossa ovat potilaslähtöisyys, viestintä ja vuorovaikutus sekä ammattilaisten jatkuva oppiminen tutkimuksen ja kouluttautumisen avulla.

Taysille on tärkeää, että jokaisen potilaan hoitoa seurataan tiiviisti. Potilaan vointi ja elämänlaatu hoitojen aikana ja niiden jälkeen on yksi tärkeä osa hoidon onnistumisen mittareista. Sähköiset seurantamenetelmät mahdollistavat entistä tiiviimmän yhteydenpidon silloin, kun potilas on kotona.

– Näitä kokonaisuuksia kehittämällä pyrimme siihen, että tarjoamamme hoito on laadultaan parasta mahdollista, myös ulkopuolisen silmin arvioituna, sanoo Taysissa alueellisen syöpäkeskuksen johtajana toimiva ylilääkäri Annika Auranen.

Esimerkkinä potilaslähtöisyydestä Tays on kehittänyt muun muassa syöpäpotilaiden digitaalisia asiointipalveluita, joilla oireista voi raportoida helposti omalle hoitohenkilöstölle ja kysyä neuvoa verkon kautta. Niin ikään Tays on kuvannut usean eri syövän hoitopolun hyödyntämällä palvelumuotoilua, johon potilaatkin ovat osallistuneet. Tuorein esimerkki on keuhkosyöpäpotilaan hoitopolku, jonka tekemiseen osallistui myös MSD Finland.

Taysissa toimii myös aktiivinen syöpäpotilaiden potilasfoorumi yhteistyössä Pirkanmaan Syöpäyhdistyksen  kanssa.

Anna suostumuksesi biopankille

Tays on rakentamassa yhä parempia edellytyksiä tutkia ja kehittää uutta diagnostiikkaa ja hoitomuotoja. Tampereen Biopankin avulla käyttöön on saatu muun muassa eri potilasryhmien veri- ja kudosnäytteitä, jotka terveystietoihin yhdistämällä auttavat selvittämään sairauksien syitä ja kehittämään niihin parannuskeinoja. Biopankki mahdollistaa tietoturvallisen yhteistyön myös teollisten toimijoiden kanssa.

Kuka tahansa suomalainen voi antaa suostumuksen omien veri- ja kudosnäytteidensä ja terveystietojensa käyttöön biopankille täyttämällä Tampereen Biopankin suostumuslomakkeen.

Tiesitkö, että

  • Taysissa hoidettiin vuonna 2018 yhteensä noin 17 000:a eri syöpäpotilasta
  • Viime vuonna Taysissa oli käynnissä 80 eri syöpälääketutkimusta
  • Taysin syövänhoidon vastuualueelle pääsi viime vuonna hoitoon yli 99 prosenttia potilaista alle kuukaudessa (Lähde: Tays Syöpäkeskuksen vuosikertomus 2018)
  •  Voit valita kiireettömässä hoidossa hoitopaikkasi mistä tahansa julkisesta sairaalasta Suomessa. Lisätietoja valinnanvapaudesta erikoissairaanhoidossa valinnanvapaus.fi

miljonäärimainos