Julkaistu 26.3.2020

Syöpäpotilaan kannattaa suojautua koronavirukselta

Syöpäpotilaan on erityisen tärkeää suojautua koronavirukselta, koska syöpäpotilaalla on kohonnut riski sairastua virukseen. Kansainvälisen suosituksen mukaan syöpäpotilaiden sairaalakäyntejä minimoidaan myös Pirkanmaalla. Osa käynneistä korvataan puhelinsoitoilla tai seurantakäyntejä siirretään. Syöpäpotilas kutsutaan kuitenkin sairaalaan aina, kun se on syövän hoidon takia välttämätöntä.

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, kuumetta, yskää ja hengenahdistusta. Useimmiten infektio on lieväoireinen, mutta osa potilaista kärsii hankalasta taudinkuvasta. Koronainfektion torjunnassa käsihygienia ja viranomaisten suositusten noudattaminen ovat avainasemassa.

Syöpäpotilaalla useita riskitekijöitä

Aiemmin sairastettu ja parantunut syöpä ei tiettävästi lisää riskiä hankalalle infektiolle. Sen sijaan syöpää tällä hetkellä sairastavien riski saada vaikeaoireinen koronainfektio on suurentunut. Siksi syöpäpotilaiden pitää pyrkiä suojaamaan itsensä tartunnalta mahdollisimman hyvin.

Syövän hoitoon käytetyistä lääkkeistä osa on sellaisia, jotka heikentävät potilaan luontaista puolustuskykyä. Tällaisia ovat esimerkiksi solunsalpaajat.

Koronaepidemian aiheuttama lisäriski potilaan terveydelle otetaan huomioon syöpäpotilaan hoidon suunnittelussa. Joissain tilanteissa syöpälääkehoidon annostelua voidaan esimerkiksi harventaa tai tauottaa. Potilaalle voidaan myös määrätä vähemmän riskiä aiheuttavia lääkkeitä. Syövän parantamiseen tähtäävät leikkaukset ja sädehoidot pyritään toteuttamaan normaalisti.

Useimpien infektiot lieväoireisia

Syöpäpotilaiden tartuntariskin pienentämisessä pätevät samat yleisohjeet kuin kaikilla muillakin väestöryhmillä. Yskiessä ja niistäessä pitää varoa, ettei levitetä taudinaiheuttajia ympäristöön. Yskitään hihaan tai kertakäyttönenäliinaan ja nenäliina laitetaan nopeasti sekajäteastiaan.

Useimpien potilaiden, myös syöpää sairastavien koronainfektiot ovat lieväoireisia. Silloin hoitoon riittävät lepo ja kuumelääke. Sairaalahoitoa tarvitaan, jos hengenahdistusoireet ovat hankalia tai potilaan yleistila heikkenee. Koronainfektio voi mennä ohi lähes huomaamattomasti, mutta hankala taudin muoto voi kestää muutaman viikon ajan.

Etävastaanottoja hyödynnetään

Sairaalassa huolehditaan hygieniasta tarkasti ja epidemia-aikana siivousta tehostetaan.  Sairaalaympäristössä käy paljon ihmisiä ja tästä syystä sairaalassa asiointi jo sinänsä lisää tartuntavaaraa. Kansainvälinen suositus on, että syöpäpotilaiden sairaalakäyntejä pyritään minimoimaan ja sen takia osa käynneistä korvataan puhelinsoitoilla tai seurantakäyntejä siirretään.

Pirkanmaalla hyödynnetään potilasviestinnässä sähköistä syövänhoidon verkkopoliklinikkaa eli Noona-sovellusta. Videovastaanotot ovat alkamassa myös Taysin syöpäpotilaille.

Vaikka osa sairaalassa suunnitelluista käynneistä korvataan epidemia-aikaan etäyhteydenotolla tai käyntejä siirretään, kutsutaan syöpäpotilas sairaalaan aina kun syövän hoidon takia se on välttämätöntä. Syövän diagnostiikka ja hoito toteutetaan mahdollisimman tehokkaasti ja oikea-aikaisesti.

Pidä turvaväli myös sairaalassa

Sairaalassa ja sen odotustiloissa kannattaa pitää turvaväliä muihin ihmisiin. Epidemia-aikana sairaalaan ei saa tulla ulkopuolisia ihmisiä, joten läheiset eivät tällä hetkellä voi tulla potilaan mukana sairaalaan. Yksilöllisissä tilanteissa voidaan tehdä poikkeuksia, esimerkiksi jos potilas tarvitsee saattajan liikkumisvaikeuksien vuoksi.

Epidemian aikana on erityisen tärkeää muistaa, että syöpäpotilaan pitää ilmoittaa puhelimitse sairaalaan flunssaoireistaan ennen käyntiä ja sopia henkilökunnan kanssa siitä, miten kannattaa toimia. Näin toimiessaan syöpäpotilas suojaa myös muita syöpäpotilaita ja syövänhoidon ammattilaisia.

Suomessa syöpälääkärit ovat verkostoituneet kansallisesti ja kansainvälisesti ja vaikka koronainfektio on uusi tauti, on muualta maailmasta ehtinyt jo kertyä tietoa hoitokokemuksista.