Julkaistu 7.2.2020

Syöpäpotilaan selviytymissuunnitelma hahmottui työpajassa

Kun syöpä on todettu, hoidot alkavat, mutta syöpäpotilaalle hoidon etenemisen kokonaisuus voi jäädä epäselväksi. Syöpäpotilaita hoidetaan myös muualla kuin Tays Keskussairaalassa eikä tieto aina kulje hoitoyksiköiden välillä. Näihin haasteisiin on kehitetty ratkaisuksi syöpäpotilaan selviytymissuunnitelma eli "survivorship care plan", josta sekä potilas itse että ammattilaiset  löytävät kaikki oleelliset tiedot.

Syöpäpotilaan selviytymissuunnitelmaa koostettiin työpajassa 5.2.2020, ylilääkäri Sari Mäkinen puhumassa.

Tampereella järjestettiin Maailman syöpäpäivänä  4.2.2020 työpaja, johon oli kutsuttu potilasfoorumista syövän kokemusasiantuntijoita, syöpäjärjestöjen edustajia ja terveydenhuollon ammattilaisia koostamaan asioita, joita selviytymissuunnitelmaan pitäisi sisältyä. Vilkkaassa keskustelussa nousi esille, kuinka monenlaisia vaikutuksia syöpään sairastumisella on ihmisen elämään. Varsinainen syövänhoito kulkee omaa polkuaan, mutta samalla jokaisella potilaalla on oma elämänsä - esimerkiksi perhe, koti, työ - joihin sairastuminen heijastuu tavalla tai toisella.

Työpajassa mukana olleet kokemusasiantuntija Pekka Mäkinen ja Sotesin terveyskeskuslääkäri Irene Visti kokivat, että työpajatyöskentely on tehokasta.

–Tuntuu, että olemme päässeet tänään konkreettisesti eteenpäin, Irene Visti toteaa.
–Syöpäpotilaan selviytymissuunnitelma on tärkeä asia siksi, että potilas olisi tietoinen, miten hoito etenee, ja myös siksi, että kaikki hoitotahot pysyvät selvillä tilanteesta.

Syöpäpotilaan selviytymissuunnitelman työpajan osallistujat Pekka Mäkinen ja Irene Visti pitivät työskentelyä antoisana.

Irene Visti kertoo, että Pirkanmaalla on käytössä useita erilaisia potilasjärjestelmiä ja siksi tieto ei välity parhaalla tavalla. Selviytymissuunnitelma on tarkoitus vielä Kanta-järjestelmään, josta kaikki ammattilaiset ja potilas itse voivat sen nähdä. Suunnitelma tulee myös OmaTaysiin. Myös Pekka Mäkinen pitää tärkeänä, että potilas voi hahmottaa suunnitelman avulla hoidon koko prosessin. Hän on ollut aiemmin kokemusasiantuntijana mukana suunnittelemassa eturauhassyövän hoitopolkua.

–Tämä on eräänlainen tarkistuslista, mutta mukana on myös tulevaisuuden suunnittelua, Pekka Mäkinen kuvailee selviytymissuunnitelmaa.
–Suunnitelmaan on koostettu syöpään sairastumisen jälkeisen elämän henkilökohtainen polku.

Helmikuussa järjestettyä työpajaa edelsi saman osallistujaryhmän kokoontuminen syyskuussa 2019. Silloin tehtiin taustatyötä pohtimalla, mikä  syövän jatkohoidossa ja seurannassa on tärkeää toisaalta potilaan hyvän elämän näkökulmasta ja toisaalta eri toimijoiden yhteistyön näkökulmasta. Molemmat työpajat järjestettiin Tays Syöpäkeskuksen ja Taysin Perusterveydenhuollon yksikön yhteistyönä.