Julkaistu 5.2.2020

Syövänhoidon verkkopalvelut vähentäneet päivystyskäyntejä ja parantaneet yhteydenpitoa

Sähköisiä yhteydenottoja on nykyään enemmän kuin puheluita.

Syövänhoidon verkkopoliklinikka otettiin Taysissa käyttöön vuonna 2016. Verkkopalvelu on parantanut asiakkaan mahdollisuuksia viestiä hoitohenkilökunnalle itselleen sopivina ajankohtina. Sekä potilaat että ammattilaiset kokevat sähköisen oireseurannan erittäin hyödylliseksi.

Digihoitaja Rinkineva ja apulaisylilääkäri Bärlund hyödyntävät työssään verkkopoliklinikkaa.

-Lähtökohta vuonna 2015 oli, että asiakkaiden puhelut lisääntyivät jatkuvasti, mutta 44 % soittajista ei tavoittanut henkilökuntaa. Nykyään verkkopalvelujen ansiosta tavoitettavuus on parempi, tietää apulaisylilääkäri Maarit Bärlund.

Rintasyöpäpotilaiden kohdalla taitekohta digipalvelujen käytössä tapahtui viime vuonna: sähköisten yhteydenottojen määrä oli ensimmäistä kertaa suurempi kuin puheluiden määrä.

Yhdistää hoitopolun osat

Syöpäpotilaan hoitopolkuun kuuluu useita eri tahoja, ja aiemmin näihin kaikkiin on ollut eri yhteydenottokanava, eri henkilö ja eri puhelinnumero.

 -Verkkopoliklinikka sitoo hoitopolun yhteen ja kanava säilyy samana koko hoidon ajan, sanoo Bärlund.

Verkkopalvelun ansiosta potilaiden yhteydenottojen syyt saadaan luokiteltua, ja strukturoitu kokonaiskuva kokonaisuudesta auttaa hoitoprosessin kehittämisessä.

-Vuonna 2019 potilaat lähettivät lähes 6000 viestiä. Näistä suurin osa koski rintasyövän seurantaa sekä syöpälääkehoitoa.

 Myös valokuvia on alettu hyödyntää osana hoitoprosessia. Sairaala ei voi vastaanottaa hoitoon liittyviä tietoja tai oireisiin liittyviä valokuvia sähköpostitse, mutta suojattu verkkopalvelu mahdollistaa tämän.

 -Olemme pystyneet kuvan perusteella tarjoamaan ihottumapotilaalle hoito-ohjeet verkossa, eikä potilaan tarvinnut tulla käymään paikan päällä, tietää Bärlund.

Kahdenkeskinen viestintä potilaan kanssa on sujuvoitunut, mutta myös kokonaisille potilasryhmille viestiminen on helpompaa.

-Saimme yhdellä klikkauksella syöpälääkehoitoa saaville potilaille tiedon influenssarokotteesta.

Sähköinen oireseuranta parantanut lääkehoidon siedettävyyttä

Oirekyselyt täytetään verkossa ennen tapaamista.

Sähköiset oirekyselyt mahdollistavat potilaille säännöllisen ja kattavan tavan kertoa oireistaan.

Tays on lähettänyt erilaisia oirekyselyjä lähes 4000 kappaletta ja 82 % kyselyn saaneista potilaista on vastannut kyselyihin.

Hoitajan ja lääkärin työ nopeutuu ja selkiytyy, kun oleellisimmat tiedot on jo ennakkoon tallennettu ja ammattilainen voi keskittyä ongelmanratkaisuun.

-Tutkimusten mukaan oireseuranta syöpälääkehoidon aikana parantaa potilaiden elämänlaatua sekä syöpälääkehoidon siedettävyyttä sekä on vähentänyt päivystyskäyntejä 7 %, kuvailee Bärlund.

Bärlundilla onkin aikeissa tehdä tarkempaa tutkimusta verkkopoliklinikan vaikutuksesta Taysin potilaiden hoitoon.

Asiakas saa syövänhoidon verkkopoliklinikan maksutta käyttöönsä kirjautumalla OmaTays-palveluun.  Käyttäminen on vapaaehtoista, ja perinteinen puhelinasiointi säilyy uuden toimintatavan rinnalla.