Julkaistu 25.6.2019

Tähtäimessä hyvinvointi- ja terveyserojen kaventaminen – tutustu Pirkanmaan hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilannekatsaukseen

Maaliskuussa keskeytyneeseen maakunta- ja sote-uudistuksen valmisteluun sisältyi velvoite, jossa tulevilta maakunnilta edellytettiin alueellisen hyvinvointikertomuksen laatimista.

Hyvinvointikertomusten päämääränä oli kaventaa alueen väestön hyvinvointi- ja terveyseroja. Myös Pirkanmaalla koostettiin hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tilannekatsausta Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL:n tuoreimpien, 4.12.2018 julkaistujen sisältöehdotusten mukaisesti. Ehdotus sisälsi yhteenvedon tulevan maakunnan kuntien hyvinvointityöstä sekä tulevan maakunnan sosiaali- ja terveydenhuollon tehtäviin painottuvan tilannekuvauksen.

Maakunta- ja sote-uudistuksen valmistelu päättyi ennen kuin Pirkanmaan tilannekatsausta ehdittiin käsitellä Pirkanmaan muutosvalmistelun johto- ja ohjausryhmässä. Katsaus on kuitenkin käsitelty Pirkanmaan alueellisen hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaation ohjausryhmänä toimivassa Terveyden edistämisen neuvottelukunnassa 16.4.2019 ja 12.6.2019.

Hyvinvointi- ja terveyserot kapenevat yhteistyöllä

Terveyden edistämisen neuvottelukunta pitää tärkeänä Pirkanmaan väestön hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista kaikkien toimijoiden yhteistyönä.

Neuvottelukunta nostaa tilannekatsauksesta kehittämisaiheiksi etenkin kuntien lakisääteisen laajan hyvinvointikertomuksen vuosittaisen käsittelyn osana kunnan tarkastuslautakunnan tarkastuskertomusta, käsittelyn lautakunnissa sekä hyvinvointityön rakenteiden vahvistamisen.

Tutustu tilannekatsaukseen

Tilannekatsauksen ovat koonneet Pirkanmaan muutosvalmistelun HYTE-valmistelun kokonaiskoordinaatiosta vastannut ylilääkäri Maarit Varjonen-Toivonen Pirkanmaan sairaanhoitopiirin perusterveydenhuollon yksiköstä sekä Pirkanmaa 2021 -muutosvalmisteluorganisaation HYTE-suunnittelija Johanna Riippi.

Tilannekatsaus on lähetetty Pirkanmaan kuntiin.