Julkaistu 24.6.2019

Talousarviolinjaus: Uusia vakansseja ei perusteta vuonna 2020

Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi maanantaina ensi vuoden talousarvion ja lähivuosien taloussuunnitelman laadintaa ohjaavat toiminnalliset ja taloudelliset linjaukset.

Vuoden 2020 talousarvion valmistelussa otetaan huomioon elokuussa päättyvien sairaanhoitopiirin yhteistoimintaneuvotteluiden tulokset. Niiden keskeisenä tavoitteena on tuottavuuden parantaminen kahdella prosentilla sekä työhyvinvoinnin jatkuva kehittäminen.

Hallitus linjasi, että uusia vakansseja ei Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä perusteta ensi vuodelle. Henkilöstön määrää voidaan kasvattaa ainoastaan siirtämällä ostopalveluita omaksi toiminnaksi. Uudistamisohjelman jatkoa, eli ensisijaisesti Keskussairaalan A-, B- ja K-osien uudistamista, rahoitetaan lisäämällä poistorahoituksen osuutta ja supistamalla muita investointeja.

Sairaanhoitopiiri on tarttumassa aktiivisesti myös tyhjien ja vajaakäyttöisten tilojen tilanteeseen: Mäntän sairaalan ja Kaivannon sairaaloiden sekä Ylisen kiinteistöjen myyntiä jatketaan, ylläpitokustannuksia pienennetään ja tasearvoja lasketaan nopeuttamalla poistoja.

Vaikka sairaanhoitopiirin taloustilanne on tiukka, tutkimusinfraan suunnattua rahoitusta nostetaan nykyisestä kahdesta miljoonasta eurosta kolmeen miljoonaan euroon vuonna 2020 ja neljään miljoonaa euroon vuonna 2021.

Ensi vuoden talousarvion käyttötalousosan raamin muodostavat myyntitulot, joissa erikoissairaanhoidon jäsenkuntamyynnit perustuvat jäsenkunnille tehtyyn palvelutarjoukseen. Tarjous on neljä prosenttia enemmän kuin vuoden 2018 toteuma, eli yhteensä noin 618 miljoonaa euroa. Ensihoito, kehitysvammahuollon palvelut ja erityisvelvoitemaksu sekä muilta sairaanhoitopiireiltä ostettavat läpilaskutettavat palvelut sisällytetään erillisenä talousarvioraamiin. Erityisvastuualueen ulkopuolelta konsernin sairaaloihin tulevien valinnanvapauspotilaiden määrän arvioidaan edelleen kasvavan.