Julkaistu 30.9.2019

Tampereella vietetään biopankkiviikkoa

Tampereella vietetään 30.9.-4.10. biopankkiviikkoa Tampereen yliopiston ja TAMKin kampuksilla. Viikon aikana biopankkitoimintaa tehdään tunnetuksi opiskelijoille ja opettajille.
– Haluamme kertoa biopankkitoiminnasta opiskelijoille, jotta nämä asiat ovat tuttuja, kun he tulevat työelämään, sanoo Biopankin tutkimushoitaja Paula Nurmi.
– Lääketieteellinen tutkimus tuottaa uutta tietoa, jonka perusteella potilaita voidaan hoitaa yksilöllisesti. Tämä edellyttää hoitoalan työntekijöiltä uutta osaamista, kun hoito ei aina perustu keskimääräisiin suosituksiin vaan räätälöintiin.

Tampereen Biopankki kerää oppilaitoksissa biopankkisuostumuksia, ja halukkaat voivat myös antaa verinäytteen biopankkiin. Järjestelyissä on mukana sairaanhoitajaopiskelijoita, jotka saavat samalla tuntumaa biopankkisuostumuksien keräämiseen. Bioanalyytikko-opiskelijat puolestaan toimivat näytteenottajina pop-up -näytteenottopisteillä. Tampereen ammattikorkeakoulussa on myös alkamassa terveydenhuollon ylempi AMK-tutkinto-ohjelma, jonka painopisteenä on terveys- ja genomitiedon hyödyntäminen terveydenhuollossa ja terveystieteellisessä tutkimuksessa.

Suostumusten ja näytteiden määrä hyvässä kasvussa

Biopankista pitää löytyä kattava määrä näytteitä, jotta niiden pohjalta on mahdollista tehdä tutkimusta. Tampereen Biopankissa onkin keskitytty viimeisen vuoden ajan siihen, että biopankkisuostumuksia ja -näytteitä saataisiin kerättyä mahdollisimman paljon. Tulos on hyvä.

– Olemme saaneet aikana kerättyä kuukausitasolla jopa nelinkertaisesti näytteitä ja suostumuksia aikaisempaan verrattuna, toteaa Johanna Mäkelä, Biopankin palvelupäällikkö.

–Taustalla on se, että olemme kehittäneet yhteistyötä sairaalan hoitoyksiköiden kanssa, ja suostumusten kerääminen on jo monessa paikassa juurtunut osaksi hoitotyön rutiineita.

Biopankkilaiset ovat myös tänä vuonna jalkautuneet erilaisiin yleisötapahtumiin kertomaan pirkanmaalaisille, mistä biopankista on kyse. Samalla on voinut antaa biopankkisuostumuksen. Verinäyte otetaan seuraavan laboratoriokäynnin yhteydessä, ja näytteen voi antaa kuka hyvänsä. Ikä tai sairaudet eivät ole este näytteen antamiselle. Tähän mennessä Pirkanmaalla toimivassa Tampereen Biopankissa on verinäytteet 13 000 henkilöltä, ja suostumuksen on täyttänyt 21 000.
– Näytteiden ja suostumusten kerääminen ei sinällään ole tavoite, vaan se, että näytteitä käytetään aktiivisesti tutkimuksiin. Jotta harvinaistenkin sairauksien tutkiminen on mahdollista, näytteitä pitää olla riittävä määrä.

Tampereen Biopankki