Julkaistu 23.11.2020

Tampereen kaupungin mielenterveys- ja päihdepalvelut osaksi Taysia 1.1.2021

Tampereen, Oriveden, Pirkkalan ja Vesilahden asukkaita palvelevat Tampereen mielenterveys- ja päihdepalvelut yhdistyvät Taysin psykiatrian kanssa ensi vuoden alusta. Yhdistymisellä halutaan turvata laadukkaat psykiatrian palvelut alueen asukkaille myös tulevaisuudessa.

Tampereen kaupungin vastuulla olleiden asiakkaiden hoitosuhteet hoitavaan työntekijään säilyvät yhdistymisessä pääsääntöisesti ennallaan. Suurin osa palveluista järjestetään vuoden alussakin nykyisissä toimipisteissä. Kokonaan uutena toimipisteenä otetaan kuitenkin käyttöön Hallituskatu 14-16 Tampereen keskustassa. Sinne siirtyy palveluja kaupungin Sarviksen toimipisteestä.

Asiakkaiden kutsukirjeet vastaanotoille lähetetään jo loppuvuodesta 2020 Taysin kutsukirjeinä.

Muutoksia puhelinnumeroissa

Puhelinten lankanumerot muuttuvat Taysin numeroiksi vuoden alusta. Matkapuhelinnumerot eivät sen sijaan muutu. Uusi mielenterveys- ja päihdepalvelujen avohoidon neuvontanumero on 03 311 59600. Se korvaa kaupungin numeron 03 565 715. Tampereen kaupungille jäävien mielenterveys- ja päihdepalvelujen osoitteet ja puhelinnumerot säilyvät ennallaan.

Mielenterveys- ja päihdepalveluiden potilasasiakirjat siirtyvät vuoden alusta osaksi Taysin eli Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteriä. Rekisterinpitäjän muutos näkyy myös OmaKanta-palvelussa. Potilasasiakirjojen pyynnöt lähetetään vuodenvaihteen jälkeen Taysin Potilaskertomuskeskukseen. Potilasrekisterin seloste on verkossa sivulla tays.fi/potilasrekisteri.

Osa palveluista jää edelleen kaupungille

Taysin vastuulle siirtyy vain aikuisten mielenterveys- ja päihdepalveluja. Tampereen kaupungille jäävät edelleen muun muassa nuorisopsykiatrian palvelut sekä perusterveydenhuollon mielenterveys- ja päihdetiimit, psykogeriatrian osastot U1 ja U2, selviämis- ja katkaisuhoitoasema Selkis, asumispäivystys ja tukiasumisen yksikkö Tastu, päihtyneiden päivätoimintakeskus Huoltsu sekä kotiin suunnattu tuki mielenterveys- ja päihdeasiakkaille eli Konsti.

Palvelujen yhdistyminen on ensimmäinen askel kohti maakunnan laajuisia palveluita, sillä myöhemmin myös muiden Pirkanmaan kuntien palveluja voidaan yhdistää osaksi nyt syntyvää palvelukokonaisuutta.

Taysille siirtyvien psykiatrian palvelujen yhteystiedot 1.1.2021

Yksikön nimi

Yksikön uusi nimi

Nykyinen osoite

Uusi osoite
1.1.2021 alkaen

Puhelinnumero 1.1.2021 alkaen

Psykiatria- ja
päihdekeskus

Arviointi- ja konsultaatiopsykiatrian poliklinikka

Hatanpäänkatu 3 B

Hallituskatu
14-16
(ns. Lidlin talo)

03 311 59600

Riippuvuuspoliklinikka

Hatanpäänkatu 3 B

Hallituskatu
14-16

03 311 59600

Sarviksen psykiatria-
yksikkö

Mielialahäiriö-
poliklinikka

Hatanpäänkatu 3 J

Hallituskatu 14-16

03 311 59603

Liikkuva psykiatrinen työryhmä

Tehostetun psykoosihoidon poliklinikka

Salhojankatu 27B

Parantolankatu 4

03 311 59605

Persoonallisuus-
häiriöyksikkö

Persoonallisuus-
häiriöpoliklinikka

Hämeenkatu 15

040 8063 131

Tipotien psykoosityöryhmä

Psykoosisairauksien poliklinikka

Tipotie 4

03 311 59604

Tipotien nuorten aikuisten yksikkö

Nuorten aikuisten psykiatrian poliklinikka

Tipotie 4

03 311 59604

Toiminnallinen psykiatrinen intensiiviyksikkö TOPI

Tipotie 4

03 311 59604

Akuuttipsykiatrian poliklinikka

Biokatu 10 (FinnMedi3)

040 8062606 (hoitaja)

041 7301465 (toimisto)

Psykiatrian
poliklinikka maahanmuuttajille

Pakolaispsykiatrian poliklinikka

Hatanpäänkatu 3 J

Biokatu 10 (FinnMedi3)

041 730 1465

Päiväsairaala 1

Parantolankatu 4

040 806 3010

Päiväsairaala 3

Parantolankatu 4

040 806 2703

Syömishäiriöyksikkö

Syömishäiriö-poliklinikka

Gauffininkatu 3

040 635 8106

Psykogeriatrian poliklinikka ja kotikuntoutus

Vanhus- ja neuropsykiatrian poliklinikka

Gauffininkatu 3

040 806 2470 (toimisto)

Oriveden psykiatrian poliklinikka

Keskustie 23 (Oriveden kaupungintalo), Orivesi

03 311 59602

Oriveden psykiatrinen kuntoutustyöryhmä Vanamo

Oriveden psykiatrinen kuntoutustyöryhmä Punos

Koulutie 26, Orivesi

03 311 59601