Julkaistu 21.2.2018

Tays Hatanpään potilastietojen rekisterinpitäjä vaihtui – potilastietojen luovuttamiskiellot kannattaa tarkastaa Omakannassa tai hoitavassa yksikössä

Hatanpään sairaalan erikoissairaanhoidon toiminnot siirtyivät vuodenvaihteessa Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. Uudistuksen myötä myös potilastietojen rekisterinpitäjä on muuttunut, ja 1.1.2018 lähtien Tays Hatanpään rekisterinpitäjänä on toiminut Pirkanmaan sairaanhoitopiiri. Sitä ennen Hatanpään erikoissairaanhoidon rekisterinpitäjä oli Tampereen kaupunki.

Kaikki Hatanpään sairaalassa muodostuneet erikoissairaanhoidon potilasasiakirjat, jotka syntyivät ennen Hatanpään siirtymistä Pirkanmaan sairaanhoitopiirille, on siirretty tammikuun lopussa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin potilasrekisteriin Potilastiedon arkistossa. Potilaat ja asiakkaat voivat katsella Potilastiedon arkiston tietoja Omakanta-palvelussa. Siirrettyihin potilasasiakirjoihin ei ole tullut muutoksia Omakannassa näkyviin hoitopaikkatietoihin.

Tampereen kaupungin rekisteriin tehdyt tietojenluovutuskiellot pysyvät entisellään. Oikeudet Hatanpään erikoissairaanhoidosta siirrettyjen potilasasiakirjojen käyttöön ovat kuitenkin siirtyneet PSHP:lle, joten kiellot eivät voi enää koskettaa PSHP:tä. Mikäli potilas on asioinut Hatanpään sairaalassa ennen vuotta 2018 ja tehnyt siellä tietojensa luovuttamista koskevan kiellon, se on yhä voimassa. Jos potilas kuitenkin asioi nyt uudelleen Hatanpään erikoissairaanhoidossa ja haluaa kieltää tietojensa luovuttamisen, kielto on tehtävä uudelleen uudelle rekisterinpitäjälle eli Pirkanmaan sairaanhoitopiirille. 

Rekisterinpitäjän muutoksen vuoksi mahdolliset potilastietojen luovuttamiseen liittyvät kiellot suositellaan tarkastamaan ja tarvittaessa päivittämään Omakannassa tai hoitavassa toimipisteessä.