Julkaistu 14.2.2020

Tays Psykiatrian rakentaminen alkaa kesällä 2020

Kesällä 2020 alkaa Tays Psykiatrian tilojen rakentaminen Kaupin kampukselle. Uusiin tiloihin saadaan 180 yhden hengen huonetta, nykyään potilaita voi olla jopa neljä samassa huoneessa. Psykiatrisen hoidon tuominen muun erikoissairaanhoidon läheisyyteen helpottaa somaattisen hoidon järjestämistä. Käyttäjien lisäksi uusia tiloja toivovat myös alan toimintaa valvovat viranomaiset. Uusien tilojen on määrä valmistua syksyllä 2023.

Uusi rakennus tehdään Arvo Ylpön kadun tuntumaan, potilashotellin taakse. (Kuvassa vasen alakulma)

Vuonna 2023 psykiatrista erikoissairaanhoitoa annetaan Kaupin alueella muiden sairaalapalvelujen läheisyydessä, hyvien liikenneyhteyksien varrella sekä lähellä luontoa. Sijainti Tays Keskussairaalan yhteydessä helpottaa psykiatristen potilaiden somaattista hoitoa, tukee ammattilaisten yhteistyötä ja tekee tarpeettomaksi Tays Keskussairaalan ja Tays Pitkäniemen väliset potilaskuljetukset.

Tarve uusiin tiloihin on kova. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia huomautti lausunnossaan Tays Pitkäniemen tilojen puutteista. Rollaattorilla tai pyörätuolilla liikkumiseen ei ole tilaa, ja potilaat ovat ahtaasti jopa neljän hengen huoneissa.

-Uusiin tiloihin on tulossa 184 sairaansijaa, joista 180 on yhden hengen huoneissa. Tähän on siis tulossa suuri parannus, kertoo toiminnallinen projektipäällikkö Hannu Hunnakko.

-Kun huoneessa on vain yksi potilas, lisää se sekä potilaiden että henkilökunnan turvallisuutta, hän jatkaa.

Rakennus muodostuu osastosiivistä ja niitä yhdistävästä sisäpihasta.

Myös aluehallintovirasto AVI on kiinnittänyt huomiota nykyisten tilojen toimimattomuuteen.

-Valvovat viranomaisetkin odottavat meidän saavan uudet tilat, kertoo toimialuejohtaja Hanna-Mari Alanen.

Nykyinen päivystysasetus edellyttää, että psykiatrian pitää olla somaattisen hoidon läheisyydessä. Asetusta noudatetaan tuomalla psykiatrinen hoito lähelle muuta erikoissairaanhoitoa.

Mielenterveyslain mukaan potilaita pitää hoitaa paikassa, jossa on edellytykset hoitaa psykiatrisia sairaita.

-Tämä tarkoittaa, että hoitoon tulee olla riittävät resurssit ja osaaminen, muistuttaa Alanen.

- Meillä on jo nyt Suomen monipuolisin asiantuntemus vanhuspsykiatriassa, ja uusissa tiloissa myös puitteet saadaan kohdalleen.

Suomeen on tällä hetkellä suunnitteilla kymmenkunta uutta psykiatrista sairaalaa.  Väestön ikääntyessä vanhuspsykiatria onkin yksi tulevaisuuden huolista.

-Olemme viime aikoina hoitaneet oman alueemme lisäksi Pirkanmaan ulkopuolelta tulevia vanhuspsykiatrian potilaita, koska muualla on paikkapulaa tai osaamisvajetta, kertoo Alanen.

Uuteen sairaalaan tulee kuusi sairaansijaa vähemmän kuin Pitkäniemessä nykyään.

-Sairaansijojen suunnittelussa laskentatapana käytettiin valtakunnallista keskiarvoa: 0,44 sairaansijaa tuhatta asukasta kohti, kertoo Alanen.

Avohoitopalvelut ovat viime vuosina kasvaneet ja erilaisia digipalveluja on jo käytössä ja kehitteillä. Yhteistyö Tampereen kaupungin mielenterveyspalvelujen ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin välillä tiivistyy merkittävästi.

Taysin erikoisuutena on oikeuspsykiatrian yksikkö, jossa tehdään mielentilatutkimuksia sekä hoidetaan oikeuspsykiatrisista valtion mielisairaaloista tulleita potilaita.

Taysissa on myös toinen Suomen kahdesta transtutkimuksia tekevistä poliklinikoista.

Uuteen rakennukseen tulevat sijoittumaan mm. aikuispsykiatrian osastot, poliklinikat, monitoimitiloja, henkilökunnan työtilat sekä pysäköintitilaa. 

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto teki vuonna 2016 periaatepäätöksen Pitkäniemen psykiatrisen hoidon siirtämisestä Tays Keskussairaalaan. Päätös uusien tilojen rakentamisesta tehtiin kesällä 2019.

Lue myös: Tays aikuispsykiatrian rakennuksesta tulee avara ja monimuotoinen (4.3.2019)