Julkaistu 4.5.2020

Tays Psykiatrian uudisrakennuksen urakoitsijat on valittu

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on valinnut Tays Psykiatrian rakennushankkeen urakoitsijat. Rakentaminen Kaupin alueelle Tays Keskussairaalan yhteyteen käynnistyy kesällä 2020. Hankkeen kokonaiskustannusarvio on 97,5 miljoonaa euroa.

Potilashotellin taakse rakennettavan Tays Psykiatrian havainnekuva sijoitettuna ympäristöönsä.

Tays Psykiatriaan eli rakennettavaan T-rakennukseen sijoittuvat mm. aikuispsykiatrian osastot, poliklinikat, monitoimitiloja, henkilökunnan työtilat sekä pysäköintitilaa. Sairaansijoja on yhteensä 184, joista suurin osa yhden hengen huoneita. Rakennuksen kokonaispinta-ala tulee olemaan 29 000 m². Rakennus sijoittuu Tays Keskussairaalan alueelle, potilashotellin taakse. Rakentamisen tieltä tullaan purkamaan Z-rakennukset, jotka on osittain jo poistettu käytöstä. 

Nykyinen psykiatrian rakennus Nokian Pitkäniemessä on palvellut yli sata vuotta, ja myös uusi rakennus tulee olemaan pitkävaikutteinen investointi. Hanke rahoitetaan pääosin pitkäaikaisilla lainoilla, joiden kustannukset ovat nyt alkuperäistä arviota alhaisemmat. Rakennushankkeen työllisyysvaikutukset ovat arviolta yli tuhat henkilötyövuotta, joten sillä on merkittävä vaikutus Pirkanmaan työllisyyteen. 

Psykiatrisella hoidolla on kova tarve uusiin tiloihin ja perusteet uudisrakentamiselle ovat vahvat. Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia on huomauttanut lausunnossaan Tays Pitkäniemen nykyisten tilojen puutteista. Myös aluehallintovirasto AVI on kiinnittänyt huomiota nykyisten tilojen toimimattomuuteen. Lisäksi nykyinen päivystysasetus edellyttää, että psykiatrian pitää olla somaattisen hoidon läheisyydessä. Uudet tilaratkaisut mahdollistavat paremman potilasturvallisuuden sekä työn järjestämisen entistä tehokkaammin.

Pääurakoitsijaksi Työyhteenliittymä TYL-T

Tays Psykiatrian rakennushankkeen pääurakoitsijaksi on valittu kilpailutuksen perusteella Työyhteenliittymä TYL-T (Aki Hyrkkönen Oy ja Alasen Rakennus Oy).

Rakentamisen alaurakoitsijoiksi valittiin seuraavat toimijat:

 • putkiurakoitsijaksi valittiin Tammelan Talotekniikka Oy
 • ilmanvaihtourakoitsijaksi valittiin MHS-Asennus Oy
 • sähköurakoitsijaksi valittiin Tammelan Talotekniikka Oy
 • sprinkleriurakoitsijaksi valittiin Twinputki Oy

Tays Psykiatrian vaiheet

 • Joulukuu 2016: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto teki periaatepäätöksen Pitkäniemen psykiatrisen hoidon siirtämisestä Tays Keskussairaalaan Kaupin kampukselle.
 • 2017: Hankesuunnittelu käynnistyi.
 • 2018: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus teki päätöksen Tays psykiatrian rakentamisesta potilashotellin takaiselle tontille osin nykyisten Z- rakennusten tilalle.
 • Kesä 2019: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto teki investointipäätöksen.
 • Kevät 2020: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin hallitus valitsi rakennusurakoitsijat.
 • Kesä 2020: Rakentaminen käynnistyy.
 • Syksy 2023: Rakennuksen on määrä valmistua.


Lisätietoja

kehitysjohtaja Isto Nordback, Tays, puh. 050 5911 458
projektinjohtaja Jarko Keivaara, Tays, puh. 050 3732 922