Julkaistu 26.5.2021

Tays ja Coxa sote-alan mainejohtajia

Taysilla on Suomen yliopistosairaaloista paras maine. T-Median tekemässä sote-alan valtakunnallisessa vertailussakin Tays sijoittuu toiseksi, kun mainetta verrataan sote-alan yksityisiin, julkisiin ja kolmannen sektorin toimijoihin. Parempi maine kansalaisten näkemyksiin nojaavassa tutkimuksessa on vain Coxalla, joka kuuluu Taysin kanssa samaan konserniin.

Taysin maineen kaikki eri osa-alueet ovat kehittyneet viime vuosina myönteisesti. Eniten on parantunut työnantajamaine, mutta myös luottamus johtamiseen ja palveluihin on lisääntynyt. Ne ovat vaikuttaneet myönteisesti myös Taysin sidosryhmätukeen, kuten Taysia kohtaan koettavaan luottamukseen.

Tutkimuksessa maine koostuu kahdeksasta eri ulottuvuudesta, joita ovat työpaikka, palvelut, hallinto, johto, innovaatiot, vuorovaikutus, talous ja vastuullisuus. Hyvä maine luo vahvaa sidosryhmätukea eli mainepääomaa. Tutkimuksen perusteella kansalaisten luottamus ja suositteluhalukkuus ovat kahdessa vuodessa lisääntyneet. Palveluja käytettäisiin entistä halukkaammin ja kiinnostus Taysia kohtaan työpaikkana on kasvanut. Taysia myös puolustettaisiin entistä todennäköisemmin, jos se joutuisi vaikeuksiin. Niin ikään kansalaisten investointihalukkuus Taysia kohtaan on kasvanut.

Sote-ala kaipaa vuorovaikutusta

Eniten parannettavaa Taysilla on edelleen vuorovaikutuksessa ja työnantajamaineessa. Vuorovaikutus on yleisesti melko heikolla tolalla sote-alan toimijoilla. Sote-tasoon verrattuna Taysin vuorovaikutus ympäröivän yhteisönsä kanssa on kuitenkin arvioitu onnistuneeksi.

T-Median mainetutkimuksessa selvitetään ihmisten käsityksiä eri organisaatioista. Tutkimus ei siis kerro siitä, millainen Tays tosiasiassa on vaan millaisia suuren yleisön mielikuvat ja käsitykset Taysista ovat. Ne ovat tärkeää tietoa siksi, että ihmiset toimivat pitkälti mielikuviensa ja käsitystensä perusteella.  

Taysin maineen muutos vuodesta 2019 vuoteen 2021. Lähde: T-Media.

Maineen kehitys 2019-2021