Julkaistu 2.12.2022

Tays nappasi kaksi vaikuttavuustekopalkintoa: rintasyöpätiimin ja Sydänsairaalan työ palkittiin

Vaikuttavuusseura ry palkitsi Taysin rintasyöpätiimin ja Tays Sydänkeskuksen perjantaina 2. joulukuuta Vuoden vaikuttavuusteko -palkinnoilla. Rintasyöpätiimi sai palkinnon moniammatillisten suunnittelukokousten vaikuttavuuden parantamisesta ja Sydänsairaala sydämen vajaatoimintapotilaiden etähoidosta.

Vaikuttavuusseura ry järjestää vuosittain Vuoden vaikuttavuusteko -kilpailun, jolla se haluaa nostaa esiin niitä asioita, toimia, innovaatioita ja onnistumisia, joilla edistetään sosiaali- ja terveydenhuollon vaikuttavuutta Suomessa. Tänä vuonna vaikuttavuuspalkintoja jaettiin kolmessa kategoriassa: yhteiskunta, toimintakulttuuri ja palvelut, joissa kilpaili kaikkiaan 21 ehdokasta.

Taysin syövänhoidon rintasyöpätiimi palkittiin toimintakulttuurin kategoriassa työstään syöpäpotilaiden hoidon moniammatillisten suunnittelukokousten vaikuttavuuden parantamiseksi. Sydänsairaala puolestaan palkittiin palvelujen sarjassa sydämen vajaatoimintapotilaiden etähoitopalvelukonseptin kehittämisestä.

Voimavarat tehokkaasti käyttöön

Arvioinnissa korostettiin teon todennettavaa vaikuttavuutta, vaikuttavuuden laajuutta ja merkittävyyttä sekä juurtumista käytäntöön ja toimintakulttuuriin. Lisäksi arvioissa otettiin huomioon teon käytännöllisyys, skaalautuvuus, innovatiivisuus ja teolle asetettu tavoitteellisuus.

Syövänhoidossa korostuu monialaisuuden tarve. Vaikuttavan hoidon kannalta on tärkeää, että moniammatilliset suunnittelukokoukset toimivat. Taysin rintasyöpätiimi on hyödyntänyt niiden kehittämisessä uusia ratkaisuja, kuten ohjelmistorobotiikkaa ja tiedolla johtamisen menetelmiä. Tiimissä on paneuduttu myös toiminnan ja kirjaamisen laatuun.

Lopputuloksena kustannusvaikuttavuus on parempi ja voimavarat tehokkaammin käytössä. Rintasyöpätiimin ehdotuksesta myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen koodistopalvelimelle on tulossa Syöpäpotilaan hoidon suunnittelun (MDT) toimenpidekoodi, joka mahdollistaa MDT-kokousten seuraamisen kansallisesti osana syövänhoidon laatua.

− Olemme useiden vuosien ajan asia kerrallaan sujuvoittaneet tekemistä ja tehneet vaiheita näkyvämmiksi. Upeaa, että olemme onnistuneet luomaan käytäntöjä, jotka voidaan monistaa myös muualle niin omien syöpäpotilaidemme hyväksi kuin kansallisesti, sanoo syövänhoidon vastuualuejohtaja Maarit Bärlund.

Systemaattista etähoitoa

Sydänsairaalan kehittämää etähoitopalvelukonseptia arviointiraati kiittää "moderneja välineitä ja mahdollisuuksia vaikuttavasti hyödyntäväksi, kohdennetuksi hoito-ohjelmaksi, jossa etähoitosovelluksen ja laitteiden avulla vajaatoimintapotilaita voidaan etäseurata ja -hoitaa systemaattisesti." 

Vaikuttavien ratkaisujen löytäminen on tärkeää, sillä sydämen vajaatoiminta on vakava, lähes aina elinikäistä lääke- ja muuta hoitoa vaativa sairaus. Potilasryhmä on suuri ja hoito kuormittavaa niin perusterveydenhuollossa kuin erikoissairaanhoidossa.

Arviointiraadissa toimivat puheenjohtajina kansanedustajat Paula Risikko ja Merja Mäkisalo-Ropponen. Muut raadin jäsenet olivat Riitta Aejmelaeus, Terhi Laine, Anna-Kaisa Parkkila, Seppo Ranta, Antti Malmivaara ja Janne Martikainen sekä sihteerinä Timo Seppälä.

Onnea palkituille!

Tutustu kilpailuun ja kaikkiin palkittuihin Vaikuttavuusseuran sivuilla.