Julkaistu 14.5.2020

Tays on mukana kansallisessa syövän immunoterapian kehittämishankkeessa

Tays on yhtenä osapuolena kansallisessa tutkimus- ja innovaatiohanke Cancer IO:ssa, joka aloittaa toimintansa toukokuussa. Hankkeessa kehitetään uudenlaisia ratkaisuja syövän immunoterapiahoitojen tehostamiseksi ja tuetaan uusien hoitojen käyttöönottoa.

Hankkeen kokonaisbudjetti on 10 miljoonaa euroa, josta julkisen tutkimuksen osuus on noin viidennes.

Immunoterapia eli immuno-onkologia (IO) on hoitomuoto, jossa elimistön oma immuunipuolustus herätetään taistelemaan syöpää vastaan. Immunoterapian odotetaan nousevan keskeiseksi hoitomuodoksi perinteisten leikkaus- ja lääkehoitojen rinnalle. Tutkimustulosten perusteella vaikuttaa siltä, että immunoterapialla syöpä voidaan saada hoidettua pitkäksi aikaa, jopa pysyvästi.

– Immunoterapiat ovat joillekin potilaille täysin käänteentekeviä, Pirkanmaan sairaanhoitopiirin tutkimusjohtaja Tarja Laitinen painottaa.
– Tällä hetkellä emme kuitenkaan vielä täysin ymmärrä, ketkä potilaista hyötyvät hoidoista ja toisaalta kenelle kehittyy hoidosta haittoja. Tästä syystä Cancer IO:n kaltaiset hankkeet ovat erittäin tärkeitä.

Laitinen toteaa, että sairaalat ovat investoineet tietoaltaisiin, potilastiedon harmonisointiin ja tietopalveluihin. Siksi hanke on nyt mahdollinen ja potilastieto on tutkijoiden saatavissa. Sairaalat ovat kehittäneet viime vuosina myös sähköistä kommunikointia potilaiden kanssa. Tämän ansiosta potilaiden raportoimat ongelmat hoidon aikana ja sen jälkeen tuovat kehittämiseen mukaan potilaan näkökulman entistä paremmin.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä on tehty paljon työtä potilastiedon rakenteellistamiseksi ja standardoimiseksi erityisesti syöpäsairauksissa. Kehitystyössä ovat olleet mukana sekä kliinikkotutkijat että kliinisen informatiikan tiimi. Myös biopankki on kerännyt uudentyyppisiä tuorenäytteitä syöpäkasvaimista.

– Tämä pohjatyö mahdollistaa nyt Taysin tutkijoiden osallistumisen tähän merkittävään tutkimushankkeeseen, Laitinen sanoo.
– Kun potilaittemme näytteitä tutkitaan uusin tutkimusmenetelmin, tutkimustulokset voidaan yhdistää saman tien hoitotuloksiin.

Cancer IO -ohjelmalla pyritään löytämään vastauksia immunoterapian mukanaan tuomiin uusiin haasteisiin ja selvittämään IO-lääkkeiden vaikuttavuutta sairaalakäytössä. Myös uuden tutkimuksen ja innovaatioiden tukeminen ja syöpäpotilaiden yksilöllisen hoidon edistäminen ovat osa hanketta.

Kokonaisuutta koordinoidaan Helsingin yliopistossa ja hanketta rahoittaa Business Finland. Mukana ovat myös Turun yliopisto, Tays ja kaksi muuta yliopistosairaalaa, yksi keskussairaala, potilasjärjestöjä, suomalaisia yrityksiä sekä yhdeksän suurinta immunoterapiaan investoivaa lääkeyritystä.