Julkaistu 14.12.2022

Tays on ruuhkautunut jatkohoitoon jonottavista potilaista - kiireettömiä toimenpiteitä perutaan, kiireellinen hoito turvataan


Taysin sairaalat ovat ruuhkautuneet ja vuodepaikat täyttyneet poikkeuksellisen monista jatkohoitopaikkaa odottavista potilaista. Kiireettömiä toimenpiteitä joudutaan tämän vuoksi siirtämään. Kiireellinen ja päivystyksellinen hoito turvataan. Tähän asti ruuhkia on yritetty purkaa muun muassa yhteistyössä kuntien kanssa, joustopaikkojen käyttöönotolla sekä hoitopolkuja ja hoitoonohjausta kehittämällä. Uusi jatkohoito-osasto perustetaan tammikuussa.

Taysin sairaaloihin on ohjautunut aiempaa selvästi enemmän sellaisia potilaita, joilla ei ole terveydellistä syytä olla erikoissairaanhoidossa. Sairaaloissa odottaa kymmeniä potilaita joko turvallista kotiutumista tai perustasoista hoito- tai asumispaikkaa.

Myös Taysin päivystys Acuta on ruuhkautunut vuodepotilaista. Erityisesti niiden potilaiden hoitoajat ovat venyneet erittäin pitkiksi, jotka eivät ole kriittisesti sairaita. Päivystykseen tulee hakeutua vain tilanteissa, jossa hoito ei voi odottaa oman terveysaseman aukeamista. Asukkaiden tulee olla ensisijaisesti yhteydessä oman kotikunnan terveyskeskukseen. Ennen Acutaan tuloa tulee soittaa päivystysavun numeroon 116117.

Jatkohoitoon jonottavien potilaiden muodostaman ruuhkan johdosta Tays joutuu loppuvuoden aikana siirtämään kiireettömiä toimenpiteitä, jotka aiheuttaisivat osastohoidon tarvetta. Peruutuksesta ilmoitetaan henkilökohtaisesti. Kiireellinen ja päivystyksellinen hoito turvataan kaikissa tilanteissa.

Tammikuussa 9.1.2023 Taysiin perustetaan myös erillinen jatkohoito-osasto. Se edellyttää edelleen kiireettömän toiminnan supistamista, jotta henkilöstöä saadaan siirrettyä uudelle osastolle.

Ongelma jatkunut pitkään

Vuoden 2022 aikana Taysissa on ollut jatkuvasti noin 80-120 jatkohoitoa odottavaa potilasta. Se sitoo 12 prosenttia koko Taysin vuodeosastokapasiteetista. Kolme neljäsosaa potilaista on ollut tamperelaisia.

Jatkohoitoa odottavien hoitaminen on tänä vuonna sitonut noin 100-120 hoitajaa, mikä on ollut pois Taysin suunnitellusta normaalista toiminnasta.

– Jatkohoito-ongelmalla on merkittävä vaikutus henkilöstön jaksamiseen ja sitä kautta myös erityisesti hoitohenkilöstön saatavuuteen. Tays pystyy suoriutumaan omista tehtävistään, jos jatkohoito-ongelma saadaan kuntoon. Päivystyksen lääkäritilanne Taysissa on kuitenkin tällä hetkellä hyvä, kertoo vs. johtajaylilääkäri Eija Tomás Taysista.

Jatkohoitotilannetta on yritetty korjata muun muassa yhteistyössä kuntien kanssa, Taysin kaikissa sairaaloissa monipotilastilanteissa joustopaikkojen käyttöönotolla sekä hoitopolkuja ja hoitoonohjausta kehittämällä. Tilanne ei ole kuitenkaan merkittävästi syksyn aikana korjaantunut.

Kuntien edustajien kanssa tiistaina 13.12. pidetyssä kokouksessa sovittiin linjaus, että kaikki kunnat sitoutuvat tarvittaessa 10 prosentin ylipaikkatilanteeseen, jotta akuuteinta ruuhkautumista voidaan helpottaa. Se on myös potilaiden ja läheisten etu. 

Ensi vuoden alusta alkaen kaikki sairaansijat kuuluvat hyvinvointialueeseen, mikä parantaa toiminnan kokonaishallintaa. Perussyitä, kuten hoitajapulaa, se ei ratkaise. Toimenpiteinä tarvitaan niin koulutusta kuin eläköityneiden hyödyntämistäkin.