Julkaistu 12.6.2019

Tays tarjoaa verkkovalmennusta pikkulapsien vanhemmille

Pikkulapsien ja vauvojen vanhemmille suunnattu verkkovalmennus antaa eväitä muun muassa univaikeuksiin ja kiukun kesyttämiseen. Vanhemmuusvalmentajan kanssa käydään viikottain läpi opit ja ongelmakohdat. Taysin kehittämää verkkovalmennusta pilotoidaan juuri valmistuneella Kiukun kesytys -osiolla.

Vanhempien verkkovalmennukseen voi osallistua mobiililaitteella tai tietokoneella.

Taysin pikkulapsipsykiatrian asiakkaat pääsevät pilotoimaan kahdeksan viikkoa kestävää verkkovalmennusta, jossa annetaan apua varhaisen vuorovaikutuksen kehittämiseen. Palvelu on kehitetty vastaamaan lisääntyvään lapsipsykiatrian palvelujen kysyntään sekä tarjoamaan jo ennaltaehkäisevästi matalan kynnyksen apua.

Taustalla on dialektinen käyttäytymisterapia, jonka periaatteena on auttaa ihmisiä itse muuttamaan omia haitallisia käyttäytymismallejaan sekä tunnistamaan omia tunteitaan.

- Pienilläkin muutoksilla ilmaisussa ja vuorovaikutuksessa, aikuinen voi saada arjen sujumaan paremmin. Ensi alkuun auttaa, kun tunnistaa miten omat tunteet ohjaavat käyttäytymistä, kertoo verkkovalmennuksen suunnittelusta vastaava lastenpsykiatrian ylilääkäri Kaija Puura.

-Nykyään tietoa on tarjolla valtavasti, mutta ihmisillä ei ole aikaa sisäistää asioita. Vanhemmuusvalmentajat ovat varhaisen vuorovaikutuksen asiantuntijoita, ja auttavat tiedon omaksumisessa ja soveltamisessa, hän jatkaa.

Viisi perhettä saa vanhemmuusvalmentajan tuekseen

Kesän aikana viisi Taysin pikkulapsipsykiatrian asiakasta testaa verkkovalmennuksen Kiukun kesytys -osiota, joka kestää kahdeksan viikkoa. Vanhemmat tutustuvat materiaaliin, tekevät harjoituksia ja kirjaavat päiväkorttiin havaintoja omista tunteistaan ja käyttäytymisestään. Teemoina ovat mm. tietoisuus omista tunteista, oman toiminnan arviointi, lapsen tunteiden tunnistaminen ja kiukun hallinta vanhemman toiminnan avulla.

-Vaikka tietäisimme, miten tilanteessa pitäisi toimia, tunteet voivat saada vallan, emmekä toimikaan toivotusti. Jo pelkkä oman käyttäytymisen havainnointi ja tiedostaminen voivat johtaa toiminnan muutokseen.

Havaintojen kanssa ei jää yksin, vaan apuna ovat keskustelut vanhemmuusvalmentajan kanssa. Keskustelut voidaan käydä chatissa tai puhelimitse.

Tarvitaan ennaltaehkäisevää työtä

Kuten Yle uutisoi viime syksynä, lapsipsykiatrian hoidon tarve on kasvanut viime vuosina merkittävästi kaikissa yliopistosairaaloissa. Palveluja ei ole siinä määrin kuin kysyntää olisi.

-Suurin osa suomalaisista lapsista voi hyvin, mutta edelleen on liikaa lapsiperheitä, joissa voidaan huonosti. Jos vanhemmat oppivat keinoja varhaisen vuorovaikutuksen kehittämiseen, sillä on pitkäkestoiset vaikutukset koko perheen elämään. On hienoa, jos voimme tälle valmennuksella ehkäistä ongelmien kasvamista ja vähentää tarvetta muihin lapsipsykiatrian palveluihin.

Tavoitteena on, että tästä pystyttäisiin luomaan palvelu, jonka pariin perheitä voitaisiin ohjata jo neuvolassa.

-Verkkopalvelu mahdollistaa vanhemmille joustavamman ja tehokkaamman ajankäytön, kun heidän ei tarvitse lähteä mihinkään. Kun vanhempi täyttää säännöllisesti päiväkorttia, valmentajakeskusteluissa päästään aina nopeasti kunkin vanhemman kannalta oleellisimpaan asiaan.

Taysissa kehitetty verkkovalmennus on alallaan ainutlaatuinen. Lapsipsykiatrian hoitopolkua ei ole aiemmin tällä tapaa digitalisoitu. Jatkossa verkkovalmennukseen tullaan lisäämään nukkumiseen, syömiseen ja sujuvaan arkeen liittyvät osiot.