Tays.fi-verkkosivuston saavutettavuus

Tässä saavutettavuusselosteessa kerrotaan, miten Tays.fi-verkkosivustossa noudatetaan lakia digitaalisten palvelujen tarjoamisesta, mitä puutteita sivuston saavutettavuudessa on ja miten voit antaa meille palautetta saavutettavuusongelmista.

Tays.fi-verkkosivusto on julkaistu 26.10.2015, ja siitä vastaa Pirkanmaan hyvinvointialue 1.1.2023 lähtien (aiemmin Pirkanmaan sairaanhoitopiirin kuntayhtymä).

Sivujen saavutettavuus

Tämä verkkosivusto täyttää suurelta osin lain vaatimat A- ja AA-tason saavutettavuuskriteerit (WCAG-kriteeristö 2.1). Verkkosivustossa on joitakin saavutettavuuspuutteita, jotka on kuvattu tarkemmin alempana. 

Puutteista ilmoittaminen

Jos löydät ongelmia, joita ei ole kuvattu tällä sivulla, ilmoita niistä meille. Vastaamme mahdollisimman pian tai viimeistään kahden viikon sisällä.

Voit ottaa yhteyttä sähköpostitse osoitteella tiedotus@pirha.fi. 

Jos et ole tyytyväinen saamaasi vastaukseen tai et saa vastausta lainkaan kahden viikon aikana, voit antaa palautteen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon, joka valvoo saavutettavuusvaatimusten toteutumista Suomessa.

Tarkemmat tiedot teknisestä saavutettavuudesta

Verkkosivusto ei ole vielä kaikilta osin vaatimusten mukainen, sivustolla on sisältöä, joka ei kuulu lainsäädännön piiriin.

Sisällöt tai toiminnot, jotka eivät vielä ole saavutettavia

  • Joissakin PDF-tiedostoissa ja joillakin sisältösivuilla on kuvia, joille ei ole määritetty kuvaavia tekstivastineita. (WCAG 1.1.1)
  • Joistakin PDF-tiedostoista puuttuu kielen määritys tai ne sisältävät merkitsemätöntä sisältöä. (WCAG 3.1.1, 1.3.1)
  • Joissain PDF-tiedostoissa ja sisältösivuissa on taulukoita, joissa ei ole taulukko-otsikoita. (WCAG 1.3.1)
  • Otsikkotasojen käytössä on pieniä puutteita sekä verkkosivuston sisältösivuilla että PDF-tiedostoissa. Joidenkin otsikkotasojen yli on hypätty ja kaikkia otsikkoja ei ole merkitty ohjelmallisesti otsikoiksi. (WCAG 1.3.1, 2.4.6, 2.4.2)
  • Verkkosivustossa on joitakin epätäsmällisiä linkkitekstejä. (WCAG 2.4.4)
  • Joistain pitkistä sisällöistä puuttuu sisällysluettelo (WCAG 2.4.5)

Tässä listattuja puutteita pyritään korjaamaan aktiivisesti. Erityisesti osa PDF-tiedostoista ei ole täysin saavutettavuusvaatimuksien mukaisia. Saavutettavuushaasteita on esimerkiksi ammattilaisille tarkoitetuissa infektio-ohjeissa ja COVID 19 -ohjeissa, erilaisissa hallinnollisissa raporteissa ja asiakirjahallintajärjestelmästä syntyneissä päätöspöytäkirjaotteissa.

Saavutettavuusvaatimukset eivät koske tiettyjä sisältöjä

Sivustolla on liitetiedostoja, jotka on julkaistu ennen 23.9.2018. Ne eivät täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia. Kaikissa ennen 23.9.2020 julkaistuissa videoissamme ei ole tekstitystä. Ennen 23.9.2020 julkaistuja videosisältöjä ja ennen 23.9.2018 julkaistuja liitetiedostoja ei lain mukaan tarvitse tehdä takautuvasti saavutettavaksi tai poistaa verkkosivustolta.

Saavutettavuuden arviointi

Verkkosivuston saavutettavuutta on arvioinut Kehitysvammaliiton Papunet vuonna 2018. Arvion perusteella saavutettavuuspuutteita on korjattu. Lisäksi sivuston saavutettavuutta seurataan jatkuvasti automaattisilla työkaluilla. 

Verkkosivusto on julkaistu 26.10.2015.

Tämä seloste on laadittu 17.9.2020.

Selostetta on päivitetty viimeksi 20.1.2023.

Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta (306/2019)

Saavutettavuusvaatimukset-verkkosivusto