Julkaistu 22.2.2016

Taysiin esitetään tukisäätiötä lahjoitusvaroja varten

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri aikoo perustaa Tampereen yliopistolliselle sairaalalle tukisäätiön, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ulkopuolisten lahjoitusten hallinto ja mahdollistaa lahjoitusten aktiivinen kerääminen. Taysin tukisäätiön tarkoituksena olisi edistää ja tukea yliopistollisen sairaalan toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Taysin toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti maanantaina esittää 14.3.2016 kokoontuvalle valtuustolle säätiön perustamista sekä sen sääntöjen ja peruskirjan hyväksymistä.

Tällä hetkellä sairaanhoitopiiri ei voi aktiivisesti hankkia lahjoitusvaroja, koska kunnat ja kuntayhtymät eivät voi saada rahankeräyslupaa. Lahjoitusvarojen hallinnointi on lisäksi nykyään hajautunut lukuisille toimi- ja vastuualueille, mikä hidastaa lahjoitusvarojen tehokasta käyttöä. Sen sijaan testamenttilahjoituksia hallinnoidaan keskitetysti yhtymähallinnon kautta. 

Lahjoitusten arvo 3,5 miljoonaa

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tays ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana saaneet merkittävän pääoman muun muassa testamenttilahjoituksina ja muina lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja tukiyhdistyksiltä. Lahjoitukset on usein kohdistettu tietyn tyyppisten sairauksien hoitoon ja tutkimukseen tai tiettyjen potilasryhmien hoitoon ja virkistystoimintaan. Lahjoitukset ovat olleet rahalahjoja tai muuta irtainta tai kiinteää omaisuutta.

Sairaanhoitopiirin hallussa olevien lahjoitusvarojen määrä oli viime vuodenvaihteessa runsaat 3,5 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin on tarkoitus luovuttaa perustettavalle tukisäätiölle kaikki 31.12.2015 sen hallussa olleet ja sen jälkeen annetut muut mahdolliset lahjoitusvarat, mikäli siirrolle ei ole yksittäisiin lahjoituksiin liittyvää oikeudellista estettä.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernissa toimii tällä hetkellä Tampereen yliopistollisen sairaalan Koulutussäätiö. Tukisäätiön perustamisen jälkeen selvitetään mahdollisuuksia yhdistää tukisäätiön ja Koulutussäätiön toiminta sulauttamalla säätiöt.