Julkaistu 14.3.2016

Taysiin perustetaan tukisäätiö lahjoitusten hallinnointiin

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto päätti kokouksessaan maanantaina 14.3. perustaa Tampereen yliopistolliselle sairaalalle tukisäätiön, jonka tarkoituksena on yhtenäistää ulkopuolisten lahjoitusten hallinto ja mahdollistaa lahjoitusten aktiivinen kerääminen. Valtuusto hyväksyi samalla säätiön säännöt ja peruskirjan.

Taysin tukisäätiön tarkoituksena on edistää ja tukea yliopistollisen sairaalan toimintaa ja sen henkilöstön ammattiosaamista sekä lääketieteen, terveystieteiden ja muiden Taysin toimintaan liittyvien tieteenalojen tutkimusta ja opetusta.

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri ja Tays ovat kuluneiden vuosikymmenten aikana saaneet merkittävän pääoman muun muassa testamenttilahjoituksina ja muina lahjoituksina yksityishenkilöiltä ja tukiyhdistyksiltä. Lahjoitukset on usein kohdistettu tietyn tyyppisten sairauksien hoitoon ja tutkimukseen tai tiettyjen potilasryhmien hoitoon ja virkistystoimintaan. Lahjoitukset ovat olleet rahalahjoja tai muuta irtainta tai kiinteää omaisuutta.

Sairaanhoitopiirin hallussa olevien lahjoitusvarojen määrä oli vuoden 2015 lopussa runsaat 3,5 miljoonaa euroa. Sairaanhoitopiirin on tarkoitus luovuttaa uudelle tukisäätiölle kaikki 31.12.2015 sen hallussa olleet ja sen jälkeen annetut muut mahdolliset lahjoitusvarat, mikäli siirrolle ei ole yksittäisiin lahjoituksiin liittyvää oikeudellista estettä.

Tällä hetkellä lahjoitusvarojen hallinnointi on sairaanhoitopiirissä hajautunut lukuisille toimi- ja vastuualueille, mikä hidastaa lahjoitusvarojen tehokasta käyttöä. Sen sijaan testamenttilahjoituksia hallinnoidaan keskitetysti yhtymähallinnon kautta.  Sairaanhoitopiiri ei voi tällä hetkellä aktiivisesti hankkia lahjoitusvaroja, koska kunnat ja kuntayhtymät eivät voi saada rahankeräyslupaa.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin konsernissa toimii tällä hetkellä Tampereen yliopistollisen sairaalan Koulutussäätiö. Tukisäätiön perustamisen jälkeen selvitetään mahdollisuuksia yhdistää tukisäätiön ja Koulutussäätiön toiminta sulauttamalla säätiöt.