Julkaistu 7.9.2020

Taysin OLKA-toiminnan kehittäminen etenee – jatkowebinaari tulossa 30.9.

OLKA-toiminnan suunnittelu jatkuu syksyllä Taysin, Arttelin, Pirkanmaan liiton sekä järjestöjen voimin.

Tays, Artteli-kumppanuusyhdistys ja Pirkanmaan liitto järjestivät toukokuussa webinaarin järjestöille OLKA-toiminnan aloittamisesta Taysissa. Webinaariin osallistui yhteensä 98 henkilöä. Tilaisuuden osallistujat edustivat 78 eri valtakunnallista, alueellista tai paikallista järjestöä. Lisäksi webinaarissa oli osallistujia kunnista, Pirkanmaan liitosta ja Taysista.

Seminaari toteutettiin osallistavin menetelmin yhteisessä Howspace-työskentelytilassa Zoom-yhteyden avulla. Seminaarin tuotoksista on laadittu kooste, joka löytyy alta. Tiedotetta ja koostetta voi välittää eteenpäin työyhteisölle ja yhteistyökumppaneille.

Jatkowebinaari OLKA-toiminnasta Taysissa 30.9. klo 13-15

OLKA-toimintaa ollaan käynnistämässä Taysissa, kun pandemiatilanne sen sallii, ja seuraava yhteinen webinaari järjestöille järjestetään 30.9. klo 13-15.

Tilaisuus on jatkoa toukokuussa järjestetylle OLKA-webinaarille (yhteenveto alla), eli jatkowebinaariin osallistuvien toivotaan osallistuneen toukokuun webinaariin tai perehtyvän OLKA-toimintaan itsenäisesti. Materiaalia on saatavilla mm. OLKA-toiminnan verkkosivuilta. OLKA-toimintaa käsittelevä videon löydät Youtubesta.

Ilmoittautumisia seminaariin otetaan vastaan 28.9. asti verkkolomakkeen kautta.  

>> SIirry tästä verkkolomakkeelle

Lämmin kiitos kaikille kehittämiseen osallistuneille ja lämpimästi tervetuloa mukaan jatkokehittämiseen!

Yhteenveto: OLKA-webinaari 8.5.2020

OLKA-toimintamalli antaa hyvän mahdollisuuden saada sairaalavapaaehtoistoimintaan lisää voimavaroja yhdistysten yhteistyön kautta. Yhdistysten palvelut tulevat näkyvästi saataville sairaalan yhteyteen. Sairaalan ja järjestöjen yhteistyö lisää parhaimmillaan tietoisuutta koulutettujen vertaistoimijoiden tarjoamasta tuesta sekä parantaa vertaistuen löydettävyyttä.

Työpajassa ehdotettuja Taysin OLKA-toiminnan periaatteita:

 • Virkeys: Pidetään toiminnassa mukana elämänilo ja kepeys.
 • Matala kynnys: sairaalan puolesta ei olisi turhia esteitä toimintaan osallistumiselle.
 • Vapaaehtoisillakin on salassapitovelvollisuus auttamisestaan. Luottamus ja luotettavuus.
 • Vertaistukijoiden tarkoitusperien ja sopivuuden varmistaminen, jotta vapaaehtoistyössä hyvä laatu ja luottamus.

Työpajassa ehdotettuja käytäntöjä Taysin OLKA-toiminnalle:

 • Olkatoiminnasta tiedotetaan järjestöjen jäsenille.
 • OLKA-koordinaattorilla on ajantasaiset tiedot yhdistyksistä ja sairaalan yhteystiedoista.
 • Omaisilla ja muilla läheisillä on mahdollisuus päästä tuen piiriin.
 • Aktiivinen tiedonkulku sairaaloiden ja järjestöjen välillä: missä on vapaaehtoisia ja mihin tarvittaisiin lisää ja minkälaisia vapaaehtoisia tarvitaan.
 • Selkeä ja helppo raportointi ‑ paperihommia OLKA:ssakin on, mutta pidetään selkeänä.
 • Varmistetaan, että tieto kulkee myös yhdistykselle, ettei vapaaehtoinen raportoinnin vuoksi jätä liittymättä OLKA-toimintaan.
 • Liitetään OLKA-malli Taysin toimintaan, ja Taysin henkilökuntaa kannustetaan kertomaan OLKA‑toiminnasta.

Miten OLKA-toimintamallia edistetään Taysissa ja Arttelissa ennen STEAn rahoituspäätöksen saamista?

 • Valmistellaan hallinnollinen päätös OLKA-toimintamalliin liittymisestä. OLKA-sitoumus ja OLKA-sopimus (sopimuslomakkeet, toiminta- ja tilastointimallit). PSHP:n rahoituksen varmistaminen.
 • Valmistelevaa työtä tehdään mm. tilan, sähköpostin, puhelimen, toimisto- ja sosiaalisten tilojen, OLKA-tunnisteiden (Liivit, Roll upit), kahvilipukkeiden, vapaaehtoisten työnohjauksen ja koulutuksen osalta. Sairaalavapaaehtoisen valmennus: hygienia, salassapito, sairaala vapaaehtoisen toimintaympäristönä, soveltuvuus sairaalavapaaehtoiseksi, OLKA-käytännöt. Vapaaehtoisten haastattelut.
 • Viestintä organisaation sisällä ammattilaisille OLKA-toiminnasta. Yhteistyö PSHP:n viestinnän kanssa OLKA-tiedottamisesta sairaalan yksiköihin. Tiedotus verkossa sisäisillä ja ulkoisilla sivuilla.
 • Artteli käy keskustelua STEA:n kanssa ja hakee STEA:lta hankerahaa OLKA-toiminnan aloittamiseksi. Haasteena on STEA:n normaalista hakukäytännöstä poikkeava tilanne covid-pandemian takia. Alustavien tietojen mukaan STEA avaa loppuvuodesta hankehaun, jossa rahoitusta voisi olla mahdollista hakea. Tarkoitus on hakea kahta henkilöä toiminnan koordinointiin.

Webinaarin 30.9.2020 klo 13-15 sisältö

 • Miten OLKA-toiminta voi tukea ja parantaa järjestöjen välistä yhteistyötä?
 • Taysin ja järjestöjen roolit - terveydenhuollon ammattilaisten ja sairaalavapaaehtoisten roolit; OLKA-sairaalavapaaehtoisena toimiminen
 • Miten OLKA tukee kansalaisten digitaitoja?

Myöhemmin käsiteltävät teemat

 • OLKA-mallit: OIVA, ILONA, TOIVO
 • Kokemustoimijuus osana OLKA-toimintaa
 • Potilas- ja asiakasfoorumit, kokemustoiminta, digituki ja digituenantajien verkosto
 • Vapaaehtoisten perehdytyksen suunnittelu ja tuki


Lisätietoja:

Mika Virtanen
Projektipäällikkö, Tays
mika.virtanen@pshp.fi

Marjut Mclean
Palvelukoordinaattori, Tays
marjut.mclean@pshp.fi

Nina Lindberg
Toiminnanjohtaja, Artteli
nina.lindberg@artteli.fi

Markus Lappi
Projektipäällikkö, PiDiKe-hanke, Pirkanmaan liitto
markus.lappi@pirkanmaa.fi