Julkaistu 1.10.2018

Taysin syövänhoito ja Pfizer yhteistyöhön syöpälääkkeiden kliinisten tutkimusten edistämisessä

Tampereen yliopistollisen sairaalan syövänhoidon vastuualue ja lääkeyritys Pfizer ryhtyvät laajamittaiseen yhteistyöhön syöpälääkkeiden kliinisten tutkimusten edistämisessä. Pfizer on valinnut Taysin syövänhoidon ja sen yhteydessä toimivan syöpälääketutkimusyksikön (FONK) ensimmäiseksi syöpätutkimuksen INSPIRE-keskukseksi Suomessa.

Taysin syövänhoidon valinta Pfizerin INSPIRE*-keskukseksi on osoitus siitä, että siellä toteutetut kliiniset tutkimukset täyttävät korkeimmat kansainväliset vaatimukset tutkimuksen laadun ja toteutuksen sujuvuuden osalta. Tärkeänä osana Taysin syöpätutkimusta toimii varhaisen vaiheen syöpälääketutkimusyksikkö (FONK). Yksikön tavoitteena on osallistua uusien syöpälääkkeiden tutkimukseen jo kliinisen kehityksen alkuvaiheessa, mikä mahdollistaa uusien hoitoinnovaatioiden saamisen potilaiden käyttöön aiempaa nopeammin. Myös lasten syövänhoidon kehittäminen on tärkeällä sijalla yksikön toiminnassa kiinteässä yhteistyössä lasten lääketutkimuskeskus PeeTUn kanssa.

Pfizer on yksi johtavista uusien lääkeinnovaatioiden kehittäjistä maailmassa, ja syöpälääkkeet ovat keskeisessä asemassa Pfizerin tuotekehityksessä. INSPIRE-keskukset ovat osa Pfizerin kansainvälisen tutkimuksen strategista yhteistyöverkostoa. Verkostoon pääsyn edellytyksenä on mm. kansainvälisesti korkeatasoinen hoidon taso, henkilökunnan korkea osaamisen taso ja jatkuva koulutus, tutkimustoimintaan soveltuvat tilat ja laitteet sekä aiempien tutkimusten toteutus.

– Pfizerin myöntämä INSPIRE-status on Taysille tärkeä osoitus syöpälääketutkimuksemme kansainvälisesti korkeasta tasosta”, toteaa dosentti Minna Tanner, Taysin syövänhoidon osastonylilääkäri ja varhaisen vaiheen syöpälääketutkimusyksikön (FONK) johtaja.

– Se, että Pfizer valitsi meidät ensimmäisenä syöpäkeskuksena Suomessa strategiseksi yhteistyökumppaniksi, on osoitus pitkäaikaisten ponnistelujemme tuloksellisuudesta.

– Korkeatasoinen syöpälääketutkimus on tänä päivänä oleellinen osa potilaiden hoitoa. Tutkimuksen ensilinjassa eteneminen on syöpäpotilaiden etu ja potilaat voivat myös valita hoitopaikakseen keskuksen, jossa on mahdollisuus saada kaikkein uudenaikaisimpia hoitoja”, kommentoi puolestaan syövänhoidon vastuualuejohtaja Tuula Lehtinen.

– Olemme Pfizerilla innoissamme siitä, että kansainvälinen tutkimusorganisaatiomme valitsi Taysin syövänhoidon strategiseksi INSPIRE-keskukseksi, sanoo Pfizerin lääketieteellinen johtaja Jaakko Parkkinen.

– Uskomme, että tämän valinnan myötä Pfizer tulee tarjoamaan lisääntyvässä määrin uusien syöpälääkkeiden kliinisiä tutkimuksia Taysiin. Yhteinen tavoitteemme on saada uudet lääkeinnovaatiot suomalaisten potilaiden käyttöön varhaisessa vaiheessa sekä parantaa syöpäpotilaiden hoitomahdollisuuksia ja elämänlaatua.

Taysin syövänhoidon vastuualue tavoittelee myös korkeinta ns. Comprehensive Cancer Center -statusta parhaillaan menossa olevan Euroopan Syöpäkeskusorganisaation (OECI) akkreditointiprosessissa.