Julkaistu 23.11.2021

Taysin uudistamisohjelma saa jatkoa: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto teki investointipäätöksen 

Valtuusto päätti uudistamisohjelman jatkosta 23.11.

Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuusto hyväksyi 23.11. Tays Keskussairalaan vanhan osan uudistamisen ensimmäisen vaiheen investoinnin edellyttäen,​ että hankkeelle saadaan rajoituslain vaatima sosiaali-​ ja terveysministeriön poikkeuslupa. Ensimmäisen vaiheen investoinnin alustava kustannusarvio on noin 700 miljoonaa, ja rakennushanke tulee olemaan Taysin historian mittavin rakennushanke.

Tays Keskussairaalan vanhimmissa rakennuksissa (rakennukset A,B,K, P ja H) sijaitsevat muun muassa Acuta, teho-osasto, neuroalat, korva-, nenä- ja kurkkutaudit, ihotaudit, sisätaudit, keuhkosairaudet, äiti-lapsiyksikkö, gynekologia, gastroenterologia, kuvantaminen ja urologia. Rakennukset on otettu käyttöön pääosin 1960-luvulla eivätkä ne enää vastaa nykypäivän vaatimuksia.

Iso kokonaisuus jaetaan kahteen vaiheeseen

Vanhan osan uudistaminen tullaan jakamaan kahteen vaiheeseen. Ensimmäisessä vaiheessa, vuosina 2023-2029, rakennetaan uutta tilaa noin 117 000 brm².  Uusien rakennusten valmistuttua niihin voidaan siirtää toiminnat Tays Keskussairaalan vanhoista rakennuksista. Ensimmäisen vaiheen alustava kustannusarvio on noin 700 miljoonaa. Valtuusto päätti kokouksessaan 23.11. hankkeen ensimmäisen vaiheen investoinnista. Valtuuston päätöksellä ei sitouduta toisen vaiheen ratkaisuihin tai toteutukseen.

Uudistamisen toisessa vaiheessa, vuosina 2029-2033, uutta tilaa rakennetaan suunnitelman mukaan noin 65 000 brm².  Näihin tiloihin siirrettäisiin tällä hetkellä muualla vuokratiloissa toimivaa erikoissairaanhoitoa.

Lisätietoja: kehittämisjohtaja Arto Ranta, puh. 050 512 1546, sähköposti: arto.ranta@pshp.fi