Julkaistu 8.11.2021

Taysin vanhan osan uudistaminen etenee

Vanhan osan uudistamisen valmistelu etenee. Sairaanhoitopiirin hallitus hyväksyi uudistamisohjelman loppuvaiheen ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman 8.11. Hallitus ei vielä tässä vaiheessa sitoudu toisen vaiheen toteutukseen. Marraskuun lopulla hankkeen ensimmäisen vaiheen investointipäätös viedään valtuuston käsittelyyn. Rakentamisen mahdollistavaa poikkeuslupaa ollaan haettu Tampereen kaupungilta. 

Havainnekuva uusien rakennusten sijoittumisesta. Muutokset ovat mahdollisia.

Vanhan osan uudistamisen suunnittelu on jo pitkällä. Tiloissa toimivat yksiköt ovat laatineet toiminnalliset suunnitelmat, toiminnasta on tehty tuottavuuspotentiaalin kartoitus sekä potilasvirtojen kulkua on analysoitu. Muun muassa näiden selvitysten perusteella on arvioitu tilojen tarvetta, toimintojen optimaalista sijoittelua sekä toiminnan kehittämisen mahdollisuuksia.

Rakennusten sijoittumiseen selvitettiin useita vaihtoehtoja, ja jatkosuunnitteluun valittiin vaihtoehto, jossa B-rakennuksen ympärille rakennetaan uusia rakennuksia. 

Iso kokonaisuus uudistuu kahdessa vaiheessa

Vanhan osan uudistaminen tullaan jakamaan kahteen vaiheeseen.

Ensimmäinen vaihe 2023-2029

Ensimmäisessä vaiheessa rakennetaan uutta tilaa noin 115 000 brm2.  Uudisrakentamisen jalkoihin jäävä Q-rakennus puretaan, ja siellä toimiville yksiköille haetaan väistötilat yhdessä käyttäjien kanssa. Uusien rakennusten valmistuttua (arvio v. 2029) niihin voidaan siirtää toiminnat vanhoista rakennuksista.

Ensimmäisen vaiheen alustava kustannusarvio on noin 700 miljoonaa.

Hallitus hyväksyi ensimmäisen vaiheen hankesuunnitelman 8.11.2021.

Toinen vaihe 2029-2033

Suunnitelman mukaan uutta tilaa rakennetaan noin 65 000 brm2. Muualla vuokratiloissa toimivaa erikoissairaanhoitoa siirretään Kaupin kampukselle.

Toisen vaiheen alustava kustannusarvio on 400 miljoonaa euroa.

Hallitus ei vielä tässä vaiheessa sitoudu toisen vaiheen toteutukseen.

Keskeisiä tavoitteita tuleviin tiloihin

Perustuen muun muassa alussa mainittuihin selvityksiin, tavoitellaan uusiin tiloihin esimerkiksi seuraavia muutoksia:

  • Acutan sisälle tehdään kuvantamisen tiloja, ja teho, vuodeosastot ja leikkaussalit sijoitetaan Acutan lähelle.
  • Lasten ja aikuisten teho-osasto samaan kokonaisuuteen.
  • Leikkaustoiminnan kokonaisuus mahdollistaa kotiuttamisen suoraan heräämöstä tai kotiuttamisosaston kautta ja vähentää tarvetta siirtää potilaita vuodeosastolle.
  • Poliklinikat sijoitetaan yhdelle alueelle, jolloin huoneita voidaan käyttää joustavammin tarpeen mukaan.
  • Kuvantamisen toimenpiteiden jälkeinen seuranta poliklinikoiden tarkkailupaikoille, ei vuodeosastoille.
  • Erikoisalojen yksiköitä kootaan isompiin kokonaisuuksiin.
  • Valvontaosastot keskitetään osastojen yhteyteen.
  • Vuodeosastot ovat muuntojoustavia. Lähtökohtana on, että 50 % on yhden hengen huoneita.
Luonnoskuva toimintojen sijoittumisesta kerroksittain.

Poikkeamislupa jätetty

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri on jättänyt kaavasta poikkeamisluvan Tampereen kaupungille, jotta alueelle voidaan rakentaa suunnitellun mukaisesti. Mikäli poikkeamislupaa ei myönnetä, haetaan asemakaavamuutosta. Poikkeamisluvan myöntämisestä PSHP odottaa päätöstä joulukuun loppuun mennessä.

Poikkeamislupa tarvitaan, että alueelle voidaan rakentaa riittävän korkeita rakennuksia. Rakennusten korkeus on suunniteltu niin, että kaikki tarvittava toiminta saadaan mahtumaan tiloihin.

Uutista päivitetty 9.11.2021. Uutiseen täsmennetty, että hallitus käsitteli 8.11. ensimmäisen vaiheen suunnitelmaa.