Julkaistu 6.10.2020

Taysin vanhimman osan rakennuttamisen ja suunnittelun suunnitteluryhmä valittu

Taysin uudistamisohjelma käynnistyi vuonna 2010 ja sen arvioidaan olevan nyt puolivälissä. Seuraavana uudistamisvuorossa ovat Tays Keskussairaalan alueen vanhimmat rakennukset, A, B, P ja K, joihin sijoittuu monia sairaalan keskeisimpiä toimintoja, kuten Acuta, useita leikkaussaleja sekä teho-osasto. Loppuvaiheen rakennuttamisen ja suunnittelun konsulttiryhmäksi on kilpailutuksen perusteella valittu rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kokoama suunnitteluryhmä.

Taysin uudistamisohjelma käynnistyi vuonna 2010 ja sen arvioidaan olevan nyt puolivälissä. Etupihan uudisrakennukset otettiin käyttöön 2019-2020, ja tänä syksynä avattiin uusi F-rakennus, jossa sijaitsee isotooppilääketiede ja verisairauksien keskus. Uuden psykiatriarakennuksen rakentaminen alkoi kesällä 2020, ja sen on määrä valmistua 2023.

Uudistamisohjelman loppuvaihe kattaa Tays Keskussairaalan vanhimpien rakennusten uudisrakentamisen tai korjaamisen. Rakennukset ovat valmistuneet 60-luvulla eivätkä vastaa nykyisiä tarpeita.  Yksi isoista ratkaisuista tulee olemaan kookkaan ja keskellä aluetta sijaitsevan B-rakennuksen tulevaisuus.

B-rakennuksen kuntoa on selvitetty jo aiempina vuosina. Todennäköisinä vaihtoehtoina nähdään, että B-rakennus tulisi purkaa tai että siitä tulisi tehdä toimistorakennus, sillä se ei kunnostettunakaan palvelisi erikoissairaanhoidon vaatimuksia.

Suunnitteluvaiheessa ratkaistaan, mikä on rakennusten tulevaisuus pitkällä tähtäimellä.

Toimistotilaa karsitaan, vuodeosastoille yhden hengen huoneet

Tilasuunnittelun ohjaavana ajatuksena on karsia toimistotiloista 40 % perustuen etätyön lisääntymiseen ja työpisteiden yhteiskäyttöisyyteen. Poliklinikka- ja leikkaussalien tilantarvetta on puolestaan tarkoitus vähentää noin 20 % tehostamalla nykyisten tilojen käyttöä. Tavoitteena on, että tulevaisuudessa puolet poliklinikoiden vastaanottotiloista ja puolet leikkaussaleista ovat käytössä iltaisin klo 18 saakka. Myöhäisempien vastaanottoaikojen tarjoaminen palvelee asiakkaita nykyistä paremmin.

Kaiken kaikkiaan erikoissairaanhoidossa vuodepaikkojen määrä on viime vuosina hieman vähentynyt, sillä hoitoja annetaan yhä enemmän poliklinikalla. Huonemäärien vähentymisestä huolimatta vuodeosastojen tilantarve on kuitenkin kasvamassa, sillä 70 % potilashuoneista pyritään tekemään yhden hengen huoneiksi. Tämä mahdollistaa potilaan yksityisyyden suojan sekä omaisten läsnäolon. Yhden hengen huoneiden optimaalinen määrä tulevassa rakennuskokonaisuudessa tullaan vielä selvittämään tuottavuuden ja henkilöresurssien suunnittelun näkökulmasta.

Suunnittelu käynnistyy vuoden 2021 alussa

Vanhan osan uudistaminen tulee olemaan vaativa, laaja- alainen kokonaisuus, jossa vaaditaan rakennuttajalta ja suunnittelijoilta erityistä kokemusperäistä asiantuntemusta. Vanhan osan rakennuttamisen ja suunnitteluun on kilpailutuksen perusteella valittu rakennuttajatoimisto HTJ Oy:n kokoama suunnitteluryhmä. Pääsuunnittelijana toimii Rami Kolehmainen Raami Arkkitehdit Oy:sta. Sairaalakonseptin ja kaupunkikuvasuunnittelun vastuuhenkilö on tanskalainen  Klavs Hyttel, C.F Møller Architecs.

Hankesuunnittelu pyritään käynnistämään 2021 alusta, ja investointiesitys tuodaan päätettäväksi joulukuussa 2021 Pirkanmaan sairaanhoitopiirin valtuustoon.

Suunnittelun ja sen pohjalta tehtävän uudisrakentamisen sekä korjaamisen arvioidaan vievän vähintään 10 vuotta.

Lisätietoja

vs. kehitysjohtaja Arto Ranta, arto.ranta@pshp.fi, 050 512 1546

rakennuttajapäällikkö Matias Seini, matias.seini@pshp.fi, 050 340 5366