Julkaistu 12.3.2021

Taysissa otetaan käyttöön potilaiden tekstiviestipalaute

Taysissa otetaan käyttöön 15. maaliskuuta alkaen uusi tapa saada tietoa siitä, kuinka tyytyväisiä potilaat ovat käyntiinsä sairaalassa. Mukana on aluksi noin kymmenen Taysin yksikköä. Pian käynnin jälkeen potilaan matkapuhelimeen saattaa tulla tekstiviestillä kysely, jossa pyydetään kertomaan, kuinka todennäköisesti suosittelisi poliklinikan tai muun hoitoyksikön palveluita läheisilleen asteikolla 0-10. Samalla on mahdollista kirjoittaa avointa palautetta kokemuksistaan.

Vastaaminen on maksutonta, mutta edellyttää älypuhelinta. Kysely aukeaa, kun klikkaa tekstiviestissä olevaa linkkiä. Palautetekstiviestejä lähetetään niille Taysin potilaille, jotka ovat antaneen luvan sähköiseen asiointiin ja tekstiviestin lähettämiseen. Kyselyä ei lähetetä alle 18-vuotiaille eikä sellaisille ihmisille, joilla on turvakielto. Kyselyyn ei yhdistetä henkilötietoja, ja potilas voi itse päättää, haluaako vastata vai ei. 

Palautekyselyillä selvitetään Taysin potilaiden asiakaskokemusta NPS- eli Net Promoter Score -menetelmällä. Potilaiden antamien arvioiden pohjalta syntyy NPS-luku, jonka avulla potilaiden kokemusta sairaalan toiminnasta voidaan seurata ja kehittää. Tässä vaiheessa palautekyselyssä ovat mukana Taysin päivystykset Acutassa ja Valkeakoskella sekä apuvälinekeskus, gastroenterologian poliklinikka, neurokirurgian poliklinikka, sisätautien ja endokrinologian poliklinikka, unipoliklinikka sekä urologian poliklinikka.

Myöhemmin tekstiviestikyselyitä on tarkoitus ottaa laajemmin käyttöön sekä Taysissa että Taysin erityisvastuualueeseen kuuluvissa Kanta-Hämeen sairaanhoitopiirissä ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirissä. Asiakaskokemusmittauksen suunnittelusta on vastannut Tays Kehitysyhtiö Oy, jonka tehtävänä on viedä eteenpäin Taysin erityisvastuualueen sairaanhoitopiirien toiminnan kehittämistä.