Julkaistu 15.9.2022

Tehyn ja SuPerin työtaistelu: Potilaiden tutkimuksia ja toimenpiteitä voidaan joutua perumaan lyhyellä varoitusajalla

Tehyn ja SuPerin järjestöt päättivät uusista työtaistelutoimenpiteistä 14.9.2022. Järjestöt asettivat tilapäisen siirron kiellon kunta-alalla työskentelevälle jäsenistölle 15.9.2022 alkaen.

Järjestöt ilmoittivat, että järjestön jäsenet eivät kiellon aikana siirry omasta työtehtävästään tai työskentelypaikastaan toiseen työtehtävään tai työskentelypaikkaan.

Tehyn ja Superin toimeenpanemat työtaistelutoimet, eli vuoronvaihtokielto, ylityökielto ja työntekijän siirtokielto, voivat aiheuttaa joissakin tilanteissa sen, että hyvin lyhyelläkin aikataululla potilaiden tutkimuksia ja toimenpiteitä joudutaan perumaan. Peruutuksen yhteydessä annetaan lisätietoja uutta aikaa varten.