Julkaistu 21.6.2016

Tieteelliselle tutkimukselle myönnetty testamenttirahoitusta

Tieteelliselle tutkimukselle on myönnetty kuluneen touko-kesäkuun aikana testamenttirahoitusta seuraavasti:

Seppo Niemisen testamenttilahjoitusvarat kohdennetaan toimialueella 2 tehtävään syövän hoidon kehittämiseen ja syövän tieteelliseen tutkimukseen. Tällä kertaa tutkimusrahoitusta haki 13 syövänhoidon alalta tieteellistä tutkimusta tekevää tutkijaa/tutkimusryhmää. Rahoitusta myönnettiin kaikkiaan 120 000 euroa yhteensä 11 tutkijalle/tutkimusryhmälle seuraavasti:

Aho Sonja 10 000 e, Aula Hanna 6 000 e, Laukkarinen Johanna 20 000 e, Lehtomäki Kaisa 10 000 e, Murto Mika 10 000 e, Murtola Teemu 20 000 e, Pollari Marjukka 7 000 e, Tiainen Leena 10 000 e, Vaalavuo Yrjö 7 000 e, Veitonmäki Thea 10 000 e ja Veskimäe Erik 10 000 e. Suurin osa rahoitusta saavista tutkimuksista on väitöskirjahankkeita. Suurimmat rahoitusmyönnöt saivat Johanna Laukkarisen tutkimusryhmän ”Haimasyöpäpotilaan ennusteen parantaminen kehittämällä haimasyövän esiasteiden diagnostiikkaa ja hoitoa” -tutkimus ja Teemu Murtolan tutkimusryhmän tutkimus ”Atorvastatiinin käytön vaikutus eturauhassyövän etenemisnopeuteen primaarihoidon jälkeisen taudin uusimisen yhteydessä korkean riskin potilailla - faasi 3, kaksoissokkoutettu satunnaistettukliininen tutkimus”.

Päivi Järvisen testamenttilahjoitusvaroista myönnettiin kaikkiaan 53 000 euroa rahoitusta lahjoittajan tahdon mukaisesti tieteelliseen diabeteksen tutkimukseen. Rahoitusta haki yhdeksän tutkijaa/tutkimusryhmää, ja sitä myönnettiin kolmelle tutkijalle/tutkimusryhmälle seuraavasti:

Kangas Sanna 10 000 e, ”Moniammatillinen diabeteksen hoito ja koulutus” -väitöskirjatyön loppuun saattamiseen, Metso Saara 33 000 e, tutkimusryhmän hankkeelle ”Tyypin 1 diabeteksen hoidon laatu: Sähköisen asioinnin vaikutus hoidon laatuun, potilaiden elämänlaatuun ja kustannuksiin” ja Oksala Niku 10 000 e, tutkimusryhmän hankkeelle ”Elektroninen nenä diabeetikon jalkainfektion tunnistamisessa”.

Eino Saarisen testamenttilahjoitusvaroista myönnettiin 28 500 euroa lahjoittajan toiveen mukaisesti tieteelliseen syöväntutkimustyöhön. Rahoitusta haki 13 tutkijaa/tutkimusryhmää, myöntöpäätös tehtiin myös tällä kertaa kolmelle tutkijalle/tutkimusryhmälle seuraavasti:

Aho Sonja 6 000 e, väitöskirjatutkimukseen ”Liikkumattomuuden vähentäminen rintasyöpäseulontaan osallistuvilla”, Pollari Marjukka 6 000 e, väitöskirjatutkimukseen ”Kiveksen imusolmukesyöpien erityispiirteet ja ennusteelliset tekijät” ja suurin rahoitussumma 16 500 e myönnettiin Synnöve Staffin tutkimusryhmän hankkeelle ”Epiteliaalisen munasarjasyövän varhainen patogeneesi ja lääkehoitovastetta ennustavat tekijät”.