Julkaistu 31.8.2022
Tays Tutkimuspalvelujen toimikuntapalvelujen tiimissä työskentelevät Kirsi Kohonen, Minna Lahtinen, Aila Kätkä ja Jokke Kulmala.

Toimikuntapalvelujen tiimi: 

”Vaikka reunaehdot ovat jäykät, asioihin voi suhtautua lempeästi”

Joskus täyttyy työpöytä kukkasista kiitosten kera, toisinaan täytyy toimia ikävän viestin viejänä, kun hakemus ei ole mennyt läpi. Tays Tutkimuspalveluissa eettisen toimikunnan lausuntohakemusten ja rahoitushakujen parissa painiva tiimi auttaa tutkijaa pykälän tarkkuudella − mutta suurella sydämellä.

Toimikuntapalvelujen tiimi työskentelee Tays Tutkimuspalveluissa pykäläntarkkana linkkinä tutkijoiden ja toimikuntien välillä. Lainsäädäntö ohjaa hakemusprosesseja tiukasti, mutta työtä voi silti tehdä helposti lähestyttävällä asenteella.

− Emme jätä tutkijaa pulaan. Yleensä joku meistä tietää vastauksen ja jos ei tiedä, etsimme sen jostakin, lupaa tiiminvetäjä, tutkimuspäällikkö Kirsi Kohonen.

Neljän asiantuntijan tiimissä Kirsi huolehtii yhdessä tutkimuskoordinaattori Minna Lahtisen kanssa Taysin erityisvastuualueen eettisen toimikunnan toiminnan koordinoinnista ja siihen liittyvästä kansallisesta yhteistyöstä. 

Toimikuntasihteeri Aila Kätkä työskentelee tiedetoimikunnan, tutkimustoimikunnan ja Oikea hoito oikealle potilaalle oikeaan aikaan (OOO) -tutkimusohjelman ohjausryhmän kanssa sekä vastaa muun muassa valtion tutkimusrahoitushausta ja -raportoinnista sekä päätösten toimeenpanosta. 

Laboratoriomestari Jokke Kulmala puolestaan toimii apuna muille tiimiläisille aina silloin, kun ei ole viettämässä aikaa soluviljelmien parissa. Hänen ansiostaan hakemukset ja asiakirjat kaikkine liitteineen pysyvät ”mikrolitran” tarkkuudella tallessa ja järjestyksessä.

Huolellinen valmistelu kannattaa

Jokainen ihmiseen, ihmisen alkioon tai sikiöön kohdistuva lääketieteellinentutkimus lähtee liikkeelle eettisestä lausunnosta. Eettisiä asioita tuleekin Minnan ja Kirsin pöydälle kokouskäsittelyjä varten keskimäärin 60 kuukaudessa.

− Tutkijan kannattaa aloittaa lausuntohakemuksen valmistelu hyvissä ajoin, sitä ei voi liiaksi korostaa. Toimikunnan nettisivut ja ohjeistukset ovat päivittyneet hiljattain, niihin kannattaa tutustua huolella, Minna toteaa. 

Minnan ja Kirsin päätyönä on toimia linkkinä tutkijoiden ja eettisen toimikunnan välillä. Kerran kuukaudessa on lausuntohakemusten jättöpäivä, josta alkaa asialistan valmistelu. Toimikunnan kokouksen jälkeen kaksikko laatii lausunnot siellä käydyn keskustelun perusteella. Lisäksi työpäiviin mahtuu paljon tutkijoiden ja yritysten puheluita ja sähköpostitiedusteluja.

Usein kuulee, että eettistä toimikuntaa varten tehtävä lausuntohakemus on vaativa ja aikaa vievä. Minna ja Kirsi kuitenkin korostavat, että hakemusta ei tehdä vain toimikuntaa varten vaan tutkittavien turvallisuudesta huolehtiminen on kaiken keskiössä.

− Eettinen ennakkoarviointi on yksi osa tutkimuksen eettisyyttä. Tutkimusetiikan tulee kuitenkin olla ohjenuorana läpi koko tutkimuksen elinkaaren, Kirsi sanoo.

Muutos tekee työstä mielenkiintoista

Tiimin jäsenistä Aila puolestaan on asiantuntija, jonka työpöydän kautta ovat kulkeneet viimeisten parinkymmenen vuoden ajan kaikki Taysin erityisvastuualueella valtion tutkimusrahoitusta hakeneet tutkimussuunnitelmat. 

Lisäksi hänen moninaiselle työtehtävien listalleen kuuluvat Tays tukisäätiön ja OOO-tutkimusohjelman rahoitushaut ja myönnettyjen rahoitusten käyttösuunnitelmien laatimiseen liittyvä ohjaus, tutkimusrekisteröinti ja TUTTI-tutkimustietokannan pääkäyttäjän tehtävät.

Samalla tavalla kuin Minna ja Kirsi työskentelevät yhteistyössä eettisen toimikunnan kanssa, Aila huolehtii erityisvastuualueen tiedetoimikunnan ja tutkimustoimikunnan asioista sekä toimintojen yhtenäistämisestä kansallisen yhteistyön kautta. 

Tutkimustoimikunta on toimielin, joka määrittelee terveyden tutkimuksen tavoitteita ja päättää valtion tutkimusrahoituksen osoittamisesta tutkimushankkeille. Tiedetoimikunta puolestaan toimii valmistelutyöryhmänä, joka arvioi tutkijoiden ja tutkimusryhmien hakemukset.

Tällä hetkellä Taysissa on meneillään yli 480 tutkimusluvallista kliinistä tutkimusta, senkin tiedon Aila pystyy heittämään ulkomuistista. Hänen mukanaan tulee vuoden kuluttua jäämään eläkkeelle roppakaupalla asiantuntijuutta.

− Tässä työssä ei tule milloinkaan valmiiksi. On tärkeää pyrkiä kulkemaan asioiden edellä, pysyä kärryillä yksityiskohdista, jotka jatkuvasti muuttuvat. Kansallisena yhteistyönä on luotu monenlaista. Kuten malli, joka yhtenäistää raportointia ministeriölle ja kysely, joka tuottaa tietoa terveyden tutkimuksen tieteellisestä ja yhteiskunnallisesta vaikuttavuudesta erityisvastuualueella. Jatkuva kehitys, se tekee tästä työstä mielenkiintoista, hän sanoo.

Entä hyvä rahoitushakemus? Kun on nähnyt niitä tuhansia, löytyykö niistä yhtäläistä tekijää?

− Hyvä rahoitushakemus noudattaa tarkasti annettuja hakuohjeita, silloin ollaan jo pitkällä. Varaa siis riittävästi aikaa valmisteluun ja jätä hakemus ajoissa, jotta jää aikaa myös mahdollisesti tarvittaviin täydennyksiin, Aila korostaa.