Julkaistu 11.12.2019

”Unitutkimukseen nopeammin” äänestettiin liikelaitoksen vuoden 2019 parhaaksi Lean-kehittämistyöksi

Vuodesta 2016 lähtien Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa on otettu vaiheittain käyttöön Lean-ajattelun mukaisia toimintamalleja.

Lean-kehittämisen tavoitteiksi on asetettu toiminnan jatkuva parantaminen, lisäarvon tuottaminen asiakkaalle, toimintaprosessien sujuvoittaminen, työntekijöiden osaamisen arvostuksen lisääminen sekä henkilöstön osallistaminen kehittämistyöhön.

Lisäksi viiveitä ja lisäarvoa tuottamattomia jaksoja on pyritty poistamaan tai minimoimaan prosesseista. Projektipäällikkö on pitänyt Lean-koulutuksia toimintaprosessien kehittämisen tueksi nimetyille muutosagenteille ja lähiesimiehille.

Lean-kehitystuloksia on vuotuisesti käsitelty yhteisessä kehittämispäivässä liikelaitoksen oman henkilöstön kesken. Tänä vuonna tulokset päätettiin esitellä koko Taysille sekä potilasasiakkaille.

Postereihin tutustuttiin aulassa

Liikelaitoksen vastuualueiden yksiköt valmistelivat muutosagenttivetoisesti vuoden 2019 parhaimmista kehitysideoistaan posterit.

Postereiden painoarvo kiinnittyi PDSA/PDCA-kokeilukehän vaiheisiin:

  • mikä ongelma johti kehitysideaan,
  • mitä toimenpiteitä suunniteltiin ongelman korjaamiseksi,
  • mitä kokeiltiin, että ongelma saatiin korjattua ja
  • ennen kaikkea, miten lopputulos hyödytti asiakasta sekä mitä lisäarvoa kehitystyö potilaalle toi.  

Posterit olivat esillä Tays Keskussairaalan vanhassa pääaulassa viikolla 47, ja yleisöllä oli mahdollisuus äänestää kymmenen posterin joukosta paras kehittämistyö. Ääniä kertyi kaiken kaikkiaan 150, ja ääniharavaksi nousi kliinisen neurofysiologian vastuualueen ”Unitutkimukseen nopeammin” -työ.

Jono tutkimukseen lyheni merkittävästi

Yöpolygrafian laitteistoa. Klikkaamalla saat kuvan suuremmaksi.

Voittajatyössä laitehankintojen ja lomien porrastamisen avulla lyhennettiin merkittävästi kotona suoritettavien unitutkimusten jonoa. Tammi-syyskuun välisenä aikana vuonna 2019 Kuvantamiskeskus- ja apteekkiliikelaitoksessa tuotettiin 876 ambulatorista yöpolygrafiaa, kun edellisenä vuonna vastaava luku oli 494.

Ambulatorinen yöpolygrafia on yhden yön pituinen kotona tehtävä unitutkimus, jolla selvitetään unenaikaisia hengityshäiriöitä. Yleensä lääkäri lähettää potilaan unitutkimukseen, jos epäilee oireiden perusteella uniapneaa.

Tutkimuksessa rekisteröidään muun muassa hengitysilmavirtausta, rintakehän ja pallean hengitysliikkeitä, kuorsausta, veren happikylläisyyttä, sydämen syketaajuutta sekä nukkumisasentoa.

Hoitaja ohjaa tutkimuslaitteiden käytön potilaalle unilaboratoriossa, ja potilas nukkuu tutkimusyön laitteiden kanssa kotona.

Katso myös voittajaposteri!