Kliininen fysiologia

Teemme kliinisen fysiologian tutkimuksia Taysin vuodeosastoilta ja poliklinikoilta sekä muista sairaaloista, terveyskeskuksista ja terveydenhuollon laitoksista lähetetyille potilaille.

Kliinisen fysiologian tutkimuksia tarvitaan muun muassa astman, sepelvaltimotaudin ja monien harvinaisempien sairauksien diagnostiikassa, seurannassa ja hoidon tehon arvioinnissa. Lisäksi potilaiden leikkaus- ja toimenpideriskien ja työkykyisyyden määrittämisessä hyödynnetään tutkimuksiamme.

Ohjeet ja ilmoittautuminen

Kotoaan saapuva potilas saa tutkimuskohtaiset ohjeet kutsukirjeen mukana. Jos varattu tutkimusaika ei sovi tai sairastut, ota yhteyttä kutsun lähettäneeseen yksikköön viimeistään tutkimusta edeltävänä päivänä.

Hoito-osastolta tulevat potilaat saavat tietoa tutkimuksesta osastoltaan.

Tutkimukseen saapunut potilas ilmoittautuu kliinisen fysiologian ilmoittautumispisteellä. Tämän jälkeen hänet ohjataan odotustilaan, josta hoitaja käy kutsumassa tutkimukseen.

Tutkimuksen kulku

Lapsipotilailla saa yleensä olla vanhempi tai saattaja mukana tutkimuksessa. Aikuispotilaan läheinen tai saattaja voi olla mukana joissain tutkimuksissa.

Yksikössä tehtävä tutkimus voi kestää 30 minuutista viiteen tuntiin, pitkäaikaisrekisteröinnit 24 tunnista jopa seitsemään vuorokauteen. Lasten rasitusastmakokeet teemme ulkoilmassa, ja pitkäaikaisrekisteröinneissä potilas elää rekisteröintilaitteen kanssa tavanomaista elämää kotioloissa.

Tulokset potilaalle ilmoittaa hänet tutkimuksiin lähettänyt lääkäri tai yksikkö.

Tilat ja henkilökunta

Kliinisellä fysiologialla on 15 tutkimushuonetta, joista kahdessa on suihkumahdollisuus.

Yksikössä työskentelee osastonhoitajan lisäksi 16 sairaanhoitajaa, laboratoriohoitajaa ja bioanalyytikkoa, ylilääkäri mukaan lukien 11 lääkäriä, fyysikko, kolme osastonsihteeriä ja kaksi sairaalahuoltajaa. Osa lääkäreistä toimii myös isotooppilääketieteen yksikössä.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Mika Kähönen
Osastonhoitaja Sari Palo